HHIK03032U HIS 3. Det amerikanske århundrede

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 3. Det amerikanske århundrede

Uddannelse

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03831E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03871E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 9: historisk område med fokus på kildeanalyse (HHIK03991E) 
[Kandidatdelen af sidefaget i historie [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora], 2022-ordningen], 2022-ordningen]

KA-Område 9: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse 2 (HHIK13991E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog forår 2023
- Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

HIS 3. Det amerikanske århundrede

I 1941 erklærede Henry Luce, at det 20. århundrede ville blive ”the American Century” – USA skulle påtage sig det globale lederskab. Men hvordan forløb århundredet for USA? Vi vil danne os et overblik over de vigtigste træk i den moderne amerikanske udvikling – overgangen fra et overvejende landbrugssamfund til et moderne, urbaniseret højteknologisk samfund og udviklingen fra et overvejende White Anglo-Saxon Protestant (WASP) til et mulitikulturelt samfund. Andre temaer, som vil blive berørt, er magtcentraliseringen i Washington, det demografiske skift fra Nordøst til Sydvest, skiftet fra liberal til konservativ dominans, den stigende religiøsitet og den voksende ulighed. Den anden del af The American Century er USA's globale rolle – den amerikanske tradition for ekspansionisme og de mange udenlandske interventioner fra Philipperne og Cuba i 1898 over de to verdenskrige til Vietnam og Irak. Samtidig etablerede USA den liberale verdensorden, som gennem internationale organisationer og menneskerettigheder skulle sikre fred, national selvbestemmelse og frihandel.

- Walter LaFeber, Richard Polenberg & Nancy Woloch: The American Century. A History of the United States Since the 1890s. (7th ed. Eller senere).

Desuden vil der blive anvendt artikler og kilder.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning / forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet