HSAXO0308U HELGA 2. Sundhed og sygdom i hverdagen - etnologiske perspektiver på sundhed og sygdom i perioden fra velfærdsstatens begyndelse til seneste nutid

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HELGA 2.Sundhed og sygdom i hverdagen - etnologiske perspektiver på sundhed og sygdom i perioden fra velfærdsstatens begyndelse til seneste nutid

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA 2. Sundhed og sygdom i hverdagen - etnologiske perspektiver på sundhed og sygdom i perioden fra velfærdsstatens begyndelse til seneste nutid
Kurset giver en introduktion til forskningsfeltet humanistisk sundhedsforskning og kendskab til kulturanalytiske og kulturhistoriske tilgange, der er til sundhedsproblematikker. Ved at studere sundhed og sygdom ud fra hverdagslivets praksisser giver kurset en unik mulighed for at få viden om vores forestillinger og måde(r) at udleve ’det sunde’ og ‘det gode’ liv. Kurset giver indsigter i, hvordan ’det sunde liv’ er blevet og bliver forhandlet, etableret og påvirket i en kulturhistorisk og nutidig kontekst. Kurset tager udgangspunkt i forskningsprojekter fra Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe) og giver dermed et praksisnært indblik i aktuel forskning, en introduktion til det videnskabelige forskningsområde Medical/Health Humanities, samt en historisk og kulturel kontekstualisering af sundheds- og sygdomsperspektiver med udgangspunkt i perioden fra begyndelsen af den danske velfærdsstat til nu. 

Tematikker i kurset: Det gode liv og/eller det sunde liv, Syge kroppe, Den aldrende krop/det aldrende liv, Ulighed i sundhed: sundhed og minoriteter, Mental sundhed, Livstil – livsstilsygdomme, livsstilinterventioner mm., Tværvidenskabelige tilgange til sundhed, Sundhed og teknologi – velfærdsteknologi, ICT mm., Sundhed og data, KRAM: kost, rygning, alkohol og motion

I kurset vil indgå ekskursioner til og/eller gæsteforelæsninger fra: Medicinsk museion, Novo Nordisk, Patientorganisationer /Danske Handicaporganisationer /Alzheimerforeningen, Danske Seniorer /Ældre Sagen.

OBS:
"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (for Arkæologistuderende)
- Hverdagslivets kulturhistorie (for Etnologistuderende)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (for Græsk- og latinstuderende)
- "Område 2" (for Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog forår 2023).

Kompendium evt. suppleret med andet materiale gjort tilgængeligt via Absalonrum eller links i læseplan.

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser og ekskursioner.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (for Arkæologistuderende)
- Hverdagslivets kulturhistorie (for Etnologistuderende)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (for Græsk- og latinstuderende)
- "Område 2" (for Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog forår 2023).

Kriterier for bedømmelse

"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (for Arkæologistuderende)
- Hverdagslivets kulturhistorie (for Etnologistuderende)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (for Græsk- og latinstuderende)
- "Område 2" (for Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog forår 2023).