HHIB03732U HIS 73. Fra besættelse til blokpolitik. Danmarks overgang fra besat land til medlem af NATO 1943-1962

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 73. Fra besættelse til blokpolitik. Danmarks overgang fra besat land til medlem af NATO 1943-1962

Uddannelse

Område 2: arkivkundskab med håndskriftlæsning og forskningsområde (HHIB00731E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

HIS 73. Fra besættelse til blokpolitik. Danmarks overgang fra besat land til medlem af NATO 1943-1962

Hvad var Danmarks overlevelsesstrategi fra overgangen fra krig til fred efter Anden Verdenskrig – og hvordan sikredes den videre? Var besættelsen blot en parentes i historien, eller satte den spor i relation til den retning, som Danmark tog efter 1945? Hvad kendetegnede Danmarks kurs under Den Kolde Krig fra 1948 til 1962? Dette kursus vil stille skarpt på den danske vej igennem udenrigspolitiske, sikkerhedspolitiske og handelspolitiske spørgsmål i perioden. Vi læser og arbejder med den nyeste forskning på feltet. Dette kommer til at udgøre fundamentet for jeres arbejde med kilderne. Kurset vil have særligt fokus på, at I skal arbejde med arkivalierne fra denne del af historien. Vi vil derfor også læse pensum med særligt blik på at udpege områder, som vil være velegnet til jeres kildestudier og opgaver. Der vil derfor være rige muligheder for at arbejde med kilder fra besættelsen, overgang til fred og Den Kolde Krig Det bliver jeres opgave på baggrund af kildestudier at udrede, hvordan nøgleaktørerne forholdt sig til tidens udfordringer og trusler. I kurset indgår der ’kildepakker’ men I vil også få udførlig vejledning i selv at finde vej og lære at bruge Rigsarkivets samling. En unik viden, som du får gavn af fremover.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset historisk forskningsområde. Se lektionskatalog.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62,5
 • I alt
 • 196,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse