HHIB03674U HIS 67. Magt og Imperium - en global historie

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 67. Magt og Imperium - en global historie

Uddannelse

Historie 
Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (område 4) (HHIB00671E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

 

 

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

HIS 67. Magt og Imperium - en global historie
Dette kursus handler om imperier og imperialisme. For en stund troede vi, at imperier var noget der hørte fortiden til. Putins nylige invasion af Ukraine har endeligt revet os ud af den vildfarelse. Imperier præger stadig vores verden, hvad enten det drejer sig om et stadig mere selvbevidst Kina, det revanchistiske Rusland eller USA’s globale magt. Hvis vi skal forstå hvorfor, så skal vi helt op i den verdenshistoriske skala og undersøge, ikke bare et samfund, men mange og vi skal bevæge os ud i det helt lange perspektiv, fra bronzealderens oldtidsverden til den moderne Amerikanske supermagt. Imperier er forbundet med forestillinger om dominans og knusende overmagt, men i praksis har de altid været baseret på pragmatisk kompromis og samarbejde. Imperier rejser med andre ord spørgsmålet om magtens natur? I dette kursus vil vi tage udgangspunkt i et stort globalhistorisk forskningsprojekt og drage på rejse gennem fremmede egne, fra Qing kejsernes palads ved Chengde, til Englændernes New Delhi og de romerske kejseres Colosseum.

- The Oxford World History of Empire, samt teori- og kildemateriale i udvalg.

Holdundervisning / forelæsninger / ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse