HSAXO0303U HELGA 2. Liberale, konservative og kampen om den amerikanske Højesteret 1920-22

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HELGA 2. Liberale, konservative og kampen om den amerikanske Højesteret 1920-22

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA 2. Liberale, konservative og kampen om den amerikanske Højesteret 1920-22
Hvorfor får en udnævnelse til den amerikanske Højesteret så meget bevågenhed, og hvorfor udmønter så mange af de politiske kampe, som føres i USA, sig i retssager?

I dette kursus vil vi se på det retliggjorte USA – den måde, hvorpå en retlig diskurs bruges til at formulere både offentlige og private værdier og normer og til at omdefinere ethvert politisk og kulturelt problem til en hævden af interesser i form af retskrav. Prøvelsesretten – dvs. retten til at efterprøve loves forfatningsmæssighed – har gjort Højesteret til en vigtig magtfaktor. Denne ret nævnes ikke direkte i forfatningen. Det var Højesteret selv, som i en berømt sag i 1803 gjorde gældende, at det er de føderale domstole og ikke Kongressen, der skal fortolke forfatningen. Siden har det været domstolene med Højesteret i spidsen, som i praksis har været med til at klargøre, hvad der menes med de i forfatningen nævnte rettigheder.

Der er rigtig meget på spil. Verserende retssager omhandler alt fra abort, religiøs frihed, våbenlovgivning, homoseksuelles rettigheder og betaling af skat til, hvilken rolle den føderale regering bør spille i reguleringen af det frie initiativ og markedskræfternes frie spil. Ikke mindst sidstnævnte vil kunne komme til også at påvirke os, idet Republikanernes stadige forsøg på deregulering kan få store konsekvenser for klimatiltag på det globale plan.

OBS:
"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (for Arkæologistuderende)
- Hverdagslivets kulturhistorie (for Etnologistuderende)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (for Græsk- og latinstuderende)
- "Område 2" (for Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog forår 2023).

Major Problems in American History, Volume II: Since 1865. Documents and essays. Ed.: Elizabeth Cobbs, Edward J. Blum and and Jon Gjerde. Cengage Learning, 2017 (4th Edition).
- Adam Cohen: Supreme Inequality: The Supreme Court's Fifty-Year Battle for a More Unjust America. Penguin Press, 2020.

Foruden enkelte andre tekster, som vil blive annonceret ved semesterstart.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (for Arkæologistuderende)
- Hverdagslivets kulturhistorie (for Etnologistuderende)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (for Græsk- og latinstuderende)
- "Område 2" (for Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog forår 2023).

Kriterier for bedømmelse

"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (for Arkæologistuderende)
- Hverdagslivets kulturhistorie (for Etnologistuderende)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (for Græsk- og latinstuderende)
- "Område 2" (for Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog forår 2023).