HHIB03691U HIS 69. Bachelorprojekt

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 69. Bachelorprojekt

Uddannelse

Historie
Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

HIS 69. Bachelorprojekt
Dette semesters BA-kursus tager ikke udgangspunkt i et bestemt emne. Hvis du allerede er i gang med et BA-projekt, er alle opgaver i princippet velkomne.

Undervisningen vil i hovedsagen have karakter af procesvejledning, der sigter mod at formulere og udvikle et projekt - altså: hvordan man laver en problemstilling, organiserer en analyse, udvikler et argument, applicerer teori og metode, implementerer en struktur, finder litteratur, osv.

Efter 4-6 ugers fællesundervisning går vi over til opgavevejledning enten i grupper eller individuelt.

Hvis du ikke har et BA-projekt i gang, vil du kunne få faglig hjælp af underviserne til at finde et godt emne inden for deres kompetenceområder, primært tidlig moderne historie (1500-1750) og USA’s historie.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse