HHIB03721U HIS 72. Metode 2. Politik og økonomi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 72. Metode 2. Politik og økonomi

Uddannelse

Metode 2: politik og økonomi (HHIB00721E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

HIS 72. Metode 2. Politik og økonomi

Fagelementet Politik og økonomi er opdelt i to selvstændige moduler, men eksamen er én (mundtlig) prøve. Der undervises i politisk og økonomisk teori, herunder elementer i teoriudviklingens historie og de metodologiske præmisser for de vigtigste teorier. Teorierne sættes løbende i sammenhæng med tematikker, cases etc. fra politisk og økonomisk historie. Også historiografiske hovedlinjer indgår. Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og holdtimer. Det samlede pensum præsenteres ved kursets begyndelse i form af en undervisningsplan for semestret.

Kompendium samt materiale til download fra Absalon og www.

Holdundervisning / forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 179
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • I alt
 • 388,5
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse