HHIB03733U HIS 73. To samfundsordener. Sociale eliter i Danmark 1700 til 1900

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 73. To samfundsordener. Sociale eliter i Danmark 1700 til 1900

Uddannelse

Område 2: arkivkundskab med håndskriftlæsning og forskningsområde (HHIB00731E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

HIS 73. To samfundsordener. Sociale eliter i Danmark 1700 til 1900

Mellem 1700 og 1900 ændres Vesteuropa, og Danmark med. Fra en styret landbrugsøkonomi til en industripræget markedsøkonomi, fra enevælde til repræsentativt demokrati, fra stændersamfund til klassesamfund. Det er nogle af de gængse karakteristikker. Vi studerer den historiske proces som en sammenhængende udvikling med vægt på socialhistorien.

Fokus er på er sociale eliter: studiet af de grupper i samfundet som har ære, anseelse, penge og magt. Omformningen af samfundet er også en omformning af eliterne. Nye grupper kommer til, gamle grupper taber betydning. Samtidig er ændringen af samfundet et produkt af eliternes handlinger. Ingen andre har så stor indflydelse på hvad der sker.

Arkivdelen vil tage udgangspunkt i arkiver efter enkeltpersoner fra det danske samfunds eliter: Personer der er interessante aktører på mikroplan i samfundets udvikling.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset historisk forskningsområde. Se lektionskatalog.

E-kompendium i Absalon.

Holdundervisning / øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62,5
 • I alt
 • 196,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse