HHIKE2312U Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2023

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2023

Uddannelse

Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2023

Kursusindhold

Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2023
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne fra omkring 1. maj.
Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp på mail: nxp344@hum.ku.dk.

Kend din studieordning og udarbejd en studieplan. Der anvendes direkte holdplacering og foretages regeltjek ved tilmelding til stort set alle historiekurser. Anvend den relevante tilmeldingsblanket i Selvbetjeningen og vælg korrekt eksamen og undgå afvisning af tilmelding. Afslut alle besøg i Selvbetjeningen i menuen "Vis til- og afmeldinger" og tjek om tilmelding(er) er som ønsket.

Uddannelsen udgør i alt 120 ECTS (¤).

De obligatoriske fagelementer består af ét af tre nedenstående områder:
- KA-område 1: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion [Eksamen: HHIK03891E / 15 ECTS / udbydes kun i efterår]
- KA-område 2: metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03901E / 15 ECTS / udbydes kun i efterår]
- KA-område 3: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03911E / 15 ECTS]

og

- KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik [Eksamen: HHIK03921E / 15 ECTS]
- KA-område 5: historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03931E / 15 ECTS]
- Speciale [Eksamen: HHIK03941E / 30 ECTS]
- hertil kommer sidefag på 45 ECTS [¤ hvis sidefag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatdelen af sidefaget med 30 ECTS-point]

---

* KA-område 1: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion [Eksamen: HHIK03891E / 15 ECTS]
OBS: udbydes kun i efterår
HIS 1. Franciskanerne og dominikanerne i Danmark
HIS 1. Fra The New Frontier til The Great Society. USA i 1960erne
Blanketnavn: Historie: Omr 1-3, efterår 2023
Ordinær tilmelding:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* KA-område 2: metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03901E / 15 ECTS]
OBS: udbydes kun i efterår
HIS 2. Digitale forskningsredskaber for historikere
HIS 2. Verdenssystemets idéhistorie
Blanketnavn: Historie: Omr 1-3, efterår 2023
Ordinær tilmelding:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* KA-område 3: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03911E / 15 ECTS]
HIS 3. Colonialism, Race and Power in the 19th and 20th Century
HIS 3. Valgets idéhistorie
- ÅU HIS 3. Demokratiets kilder
Blanketnavn: Historie: Omr 1-3, efterår 2023
Ordinær tilmelding:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik [Eksamen: HHIK03921E / 15 ECTS]
HIS 4. Retfærdig krig
HIS 4. Fra dårekiste til Ritalin: Psykiatriens historie ca. 1850-2022
Blanketnavn: Historie: Omr 4, efterår 2023
Ordinær tilmelding:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* KA-område 5: historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03931E / 15 ECTS] er for alle, der skal begynde at skrive speciale i det efterfølgende semester
HIS 5. Område 5 [specialeforberedende]
Blanketnavn: Historie: Omr 5, efterår 2023
BEMÆRK:
Den studerende skal være tilmeldt til eller have bestået 30 ECTS fra denne studieordning, før der kan aflægges prøve i KA-område 5: historisk område med projektplanlægning.
Ordinær tilmelding:
IKKE direkte holdpacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

Lektionskatalog
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 1
  • I alt
  • 1
Ikke relevant
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet