HHIK03111U HIS 1. Franciskanerne og dominikanerne i Danmark

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 1. Franciskanerne og dominikanerne i Danmark

Uddannelse

Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03811E) 
[Kandidatuddannelsen i historie [almen profil], 2019-ordningen]

Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03811E) [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora]
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

KA-område 1: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03891E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 1: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03891E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 7: historisk område med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03971E) [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora]
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 7: historisk område med fokus på forskningsdiskussion (HHIK13971E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2023
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2023
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2023
- Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2023
- Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog efterår 2023
- Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023

HIS 1. Franciskanerne og dominikanerne i Danmark

Mendikantordnerne (Tiggerbrøderne) ændrede middelalderens verden i det 13. århundrede. I løbet af meget kort tid spredte disse ordener sig fra Italien til Nordeuropa, og folk strømmede til disse brødre (og søstre) for at sikre deres egne sjæle. På lige så kort tid blev munkene fordrevet fra Nordeuropa i det 16. århundrede af magt- og reformglade entusiaster. I løbet af disse tre hundrede år integrerede Mendicanterne sig selv i samfundet. De spillede ikke kun en vigtig rolle i forbindelse med at redde sjælene, men de havde også mange andre økonomiske og sociale opgaver. I dette kursus vil vi følge brødrene (og søstrene) fra deres ankomst til deres udvisning. I den forbindelse vil forholdene i Danmark blive sat sammen med den europæiske udvikling.

Samtidig skal de grundlæggende færdigheder i akademisk skriftlighed styrkes, egne problemformuleringer udvikles og skrivning af historiografiske og teoretiske afsnit øves.

- Michael J P Robson: The Franciscans in the Middle Ages. Woodbridge, 2009.
- Johnny Grandjean Gøgsig Jacobsen: Prædikebrødrenes samfundsrolle i middelalderens Danmark (phd-afhandling). Odense, 2008. [skal blive organiseret].
- Johannes Schütz: Hüter der Wirklichkeit, Der Dominikanerorden in der mittelalterlichen Gesellschaft Skandinaviens. Göttingen, 2014.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)