HHIK03045U HIS 4. Fra dårekiste til Ritalin: Psykiatriens historie ca. 1850-2022

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 4. Fra dårekiste til Ritalin: Psykiatriens historie ca. 1850-2022

Uddannelse

Historie
Område D: historisk fagdidaktik (HHIK03851E)
[Kandidatuddannelsen i historie [gymnasierettet profil], 2019-ordningen]

Område D: Historisk fagdidaktik (HHIK03851E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03921E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03951E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 2 (HHIB10221E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog efterår 2023
Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023

HIS 4. Fra dårekiste til Ritalin: Psykiatriens historie ca. 1850-2022

Dårekiste, spændetrøje, ”Det Hvide Snit”, elektrochok, LSD-forsøg, magtmisbrug og overmedicinering...psykiatriens historie skaber mange associationer og langt de fleste er uhyggelige. Samme tendens ses i populærkulturen hvor psykisk sygdom og psykiatri oftes bruges som dramatisk element i film, litteratur, podcasts, computerspil og tegneserier. Disse forestillinger vil vi udfordre på dette kursus.

Først undersøger vi hvordan psykiatrien som lægevidenskabeligt speciale vandt fodfæste i Danmark i løbet af 1800-tallet og hvordan dette resulterede i oprettelsen af store statslige institutioner til diagnosticering, behandling og opbevaring af psykiske syge. Vi undersøger hvordan nye behandlingsteknikker (bl.a. chok-behandling, lobotomi og psykofarmaka) radikalt ændrede måden som både lægevidenskaben og det øvrige samfund forstod og behandlede psykisk syge på henimod midten af det 20. århundrede. Endelig undersøger vi indflydelsen fra den antipsykiatriske bevægelse fra 1970’erne og det fornyede fokus på genetiske og biomedicinske årsagsforklaringer siden 1990’erne.

Dernæst undersøger vi dels hvordan psykiatriens historie tidligere er blevet brugt og fortolket under skiftende kulturelle, socio-økonomiske, politiske og lægevidenskabelige dagsordener – dels hvordan psykiatriens historie stadig bliver brugt og misbrugt i nutidig debat af aktører med meget forskellig baggrund og meget forskellige interesser, herunder psykiatere, psykologer, sociologer, politikere, patienter og pårørende, forfattere og kulturpersonligheder m.fl. Vi søger at identificere nærmere hvilke værdier, forestillinger og fagligheder der kolliderer i debatten.

Endelig vil vi arbejde med hvordan vi som faghistorikere kan formidle psykiatriens historie på forskellig vis – med særligt fokus på digital formidling. De studerende vil i løbet af kurset prøver kræfter med udarbejdelse af 3 forskellige formidlingsprodukter: A) kronik/debatoplæg til større dansk dagblad (fx Politiken el. Weekendavisen), B) Instagram-serie med 5 små fortællinger inkl. billedmateriale, C) artikel til online sundhedsvidenskabeligt medie.

​​​​​​- Petteri Piettikainen: Madness – A history. Routledge, 2015.
- Chris Millard & Jennifer Wallis: Sources in the history of psychiatry, from 1800 to the present. Routledge, 2022.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)