HHIK03044U HIS 4. Retfærdig krig

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 4. Retfærdig krig

Uddannelse

Historie
Område E: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03881E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03921E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03951E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 2 (HHIB10221E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog efterår 2023
Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023

HIS 4. Retfærdig krig

Krig er en integreret del af menneskets historie, og igennem tiderne har der været mange bud på, hvordan og hvorfor krige skal udkæmpes. Krig er også et centralt emne i historie som undervisningsfag i folkeskolen og gymnasiet, og giver her nogen unikke fagdidaktiske udfordringer og muligheder.

Kurset vil undersøge to primære spørgsmål:
A) Hvad har gennem tiderne været argumenterne for, at en krig var retfærdig?
B) Med hvilke midler må den retfærdige krig udkæmpes?

Kurset vil derfor ikke være skarpt kronologisk afgrænset, men vil hovedsageligt undersøge europæiske forestillinger om retfærdig krig med afsæt i middelalderen. Der vil blive plads til enkelte relevante afstikkere til områder og kulturer udenfor Europa i løbet af kurset.

Det didaktiske fokus vil næsten udelukkende være på gymnasieskolens historieundervisning. Her egner emnet retfærdig krig sig til at reflektere over de udfordringer og muligheder, der er forbundet med brugen af historie i en undervisningssammenhæng. Det omfattende materiale, og de mange mulige indgangsvinkler til stoffet, vil gøre det nemt at udvikle undervisningsforløb og undervisningsmateriale der tilgodeser de krav gymnasieskolens lærerplaner for historie stiller faget. Herunder krav om specifikke emner, perioder og tværfaglighed. Begrebet dannelse vil også blive introduceret for at facilitere en principiel diskussion af historiefagets mange roller i gymnasiet.

Kurset vil starte som et områdekursus, hvor det handler om at få et grundlæggende indblik i det historiske emne. Gradvist vil der blive inddraget historiedidaktiske perspektiver og overvejelser. I forlængelse af dette arbejde er det hensigten, at studerende på dette hold skal ud på et gymnasie og undervise et mindre forløb. I den forbindelse skal der i grupper udarbejdes undervisningsmateriale, modulplaner, forløbsplaner, m.m.

Der vil være besøg af relevante gæsteundervisere på kurset fra gymnasiet og de brancher som historieundervisningen i gymnasiet gør brug af, eller støtter sig op af, i den daglige undervisning.

- Historiedidaktik. Red.: Allan Ahle & Christian Vollmond. Kbh., Columbus, 2017 (3. udgave).
- Just War Thinkers: from Cicero to the 21st Century. Eds.: Daniel R. & Cian O’Driscoll Brunstetter. Routledge, 2018 [digital adgang via Det Kongelige Bibliotek].
Retfærdig krig. Om legitimeringer af krig og voldsudøvelse i historien. Red.: Carsten Selch Jensen. Syddansk Universitetsforlag, 2006.
- James Turner Johnson: Just War Tradition and the Restraint of War: A Moral and Historical Inquiry. Princeton University Press, 1981 [digital adgang via Det Kongelige Bibliotek - trykt udgave fra 1981 og frem].

I løbet af kurset vil det være smart at anskaffe følgende:
- Anders Troelsen & Kasper Ditlevsen: Historielærerens øvelsesbog: 86 opskrifter til en varieret undervisning. Kbh.: Columbus, 2017.

Det anbefales derudover at læse James Turner Johnsons Ideology, reason, and the limitation of war: religious and secular concepts, 1200-1740 (Princeton University Press, 1975) inden kursusstart. Primært fordi Johnson i Just War Tradition and the Restraint of War tager for givet, at man har læst den. I har digital adgang til Johnsons Ideology, reason, and the limitation of war gennem Det Kongelige Bibliotek.

Der vil blive lagt artikler og andet materiale op løbende.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)