HHIK03112U HIS 1. Fra The New Frontier til The Great Society. USA i 1960erne

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 1. Fra The New Frontier til The Great Society. USA i 1960erne

Uddannelse

Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03811E) 
[Kandidatuddannelsen i historie [almen profil], 2019-ordningen]

Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03811E) [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora]
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

KA-område 1: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03891E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 1: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03891E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 7: historisk område med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03971E) [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora]
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 7: historisk område med fokus på forskningsdiskussion (HHIK13971E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2023
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2023
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2023
- Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2023
- Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog efterår 2023
- Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023

HIS 1. Fra The New Frontier til The Great Society. USA i 1960erne

1960erne var et dramatisk årti i moderne amerikansk historie. Indenrigspolitisk var perioden præget af sociale reformer i form af The Great Society, som bl.a. omfattede borgerretslove, krigen mod fattigdom, sundhedsforsikring (Medicare og Medicaid) mm. Anden halvdel af årtiet var præget af uro og protest i form af raceoptøjer, freds- og studenterbevægelsen og en stigende politisk polarisering. En konservativ modreaktion førte til, at det hvide Syden vendte sig fra demokraterne, og at Richard Nixon overtog præsidentembedet i 1968. Udenrigspolitisk blev den internationale afspænding efter Cubakrisen i 1962 overskygget af USA's militære engagement i Vietnam, som også bidrog til at splitte nationen. Kurset vil give en gennemgang af udviklingen i 1960erne, og vi vil se på, hvordan historiografien har behandlet perioden. Vi vil også undersøge, hvordan perioden har sat sig spor i den kollektive erindring og er indgået i kulturkampen mellem de liberale og konservative i årtierne siden.

- Allen J. Matusow: The Unraveling of America. A History of Liberalism in the 1960s. The University of Georgia Press, 2009.
- Maurice Isserman & Michael Kazin: America Divided. The Civil War of the 1960s. Oxford UP, 2000.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning / forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet