HHIK03921U HIS 2. Digitale forskningsredskaber for historikere

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 2. Digitale forskningsredskaber for historikere

Uddannelse

Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03821E)
[Kandidatuddannelsen i historie [almen profil], 2019-ordningen]

Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03821E) [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora]
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

KA-område 2: metodiske og analytiske redskaber (HHIK03901E) 
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 2: metodiske og analytiske redskaber (HHIK03901E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 8: historisk område med fokus på metode (HHIK03981E) [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora]
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 8: historisk område med fokus på metode (HHIK13981E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2023
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog efterår 2023
Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023

HIS 2. Digitale forskningsredskaber for historikere

Kurset er en praktisk introduktion til en palet af muligheder for at bruge digitale redskaber i en historisk undersøgelse.

Kurset lærer dig de første trin i to forskellige metoder:

 • Den ene er at lave en datastruktur som egner sig til et givet historisk kildemateriale og en given problemstilling. Vægten her ligger på at åbne for it-baseret analyse af dit eget materiale.
 • Den anden er at udnytte eksisterende digitalt kildemateriale af flere forskellige slags ved hjælp af egnede programmer. Vægten her ligger på Historical Big Data: Få resultater ud af massive kildekomplekser som Link-Lives eller Google Books.


I kurset arbejder vi først og fremmest i praksis med øvelser, så du lærer nok til at forstå metoderne, kunne vælge og tilpasse dem kritisk, og starte et projekt selv uden at stå på bar bund. Udgangspunktet for alle øvelser er Danmark i det lange 19. århundrede. Kurset rummer derfor også læsning om det danske samfund i perioden, så det ikke bare er metodeøvelser uden kontekst.

Vi læser om teorien bag datastrukturer og databehandling, praktiske anvisninger, og gode eksempler på andres projekter.

E-kompendium i Absalon.

Holdundervisning / øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 203
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • I alt
 • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse