HHIK03922U HIS 2. Verdenssystemets idéhistorie

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 2. Verdenssystemets idéhistorie

Uddannelse

Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03821E)
[Kandidatuddannelsen i historie [almen profil], 2019-ordningen]

Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03821E) [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora]
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

KA-område 2: metodiske og analytiske redskaber (HHIK03901E) 
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 2: metodiske og analytiske redskaber (HHIK03901E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 8: historisk område med fokus på metode (HHIK03981E) [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora]
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 8: historisk område med fokus på metode (HHIK13981E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2023
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog efterår 2023
Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023

HIS 2. Verdenssystemets idéhistorie

Hvorfor er nogle dele af verden rigere end andre? Hvorfor blev det globale nord verdens dominerende region? Og hvad er det globale syds muligheder for at ændre på dette? I dette kursus undersøger vi, hvordan teorier om verdenssystemet har behandlet disse spørgsmål. Det er en intellektuel tradition, der opererer med en skelnen mellem et dominerende center, som udbytter en undertrykt periferi. I kurset analyserer vi denne teoriretning ved hjælp af idéhistorisk metode. Med udgangspunkt i Quentin Skinners historiske kontekstualisme og Reinhart Kosellecks begrebshistorie vil vi undersøge, hvordan, i hvilke sammenhænge og med hvilke intentioner tænkere som Samir Amin, Andre Gunder Frank, Immanuel Wallerstein og Giovanni Arrighi har udfordret moderniseringsteori, traditionel verdenshistorie og konkurrerende fortællinger om kapitalismens fremkomst.

Der er ingen grundbog. Teksterne bliver lagt op på Absalon i god tid før kursusstart.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse