HHIBE2211U Historie, BA, lektionskatalog efterår 2022

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Historie, BA, lektionskatalog efterår 2022

Uddannelse

Historie, BA, lektionskatalog efterår 2022

Kursusindhold

Historie, BA, lektionskatalog efterår 2022
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne.

1. semester (2022-ordning)
Område 1: Introduktion til historievidenskab med humanistisk videnskabsteori [Eksamen: HHIB00711E / 15 ECTS]
- HIS 1. Enevældens offentligheder 1660-1848 / Metode 1, Hold 1
- HIS 1. Demokrati i Athen 508-07 til 322-321 f.v.t. / Metode 1, Hold 2
- HIS 1. Lægevidenskabens historie, 1757-1948 / Metode 1, Hold 3
- HIS 1. Opbruddenes tid - Danmark i internationalt perspektiv, 1960-2020 / Metode 1, Hold 4

Metode 1: historisk kildekritik [Eksamen: HHIB00701E / 15 ECTS]
HIS 2. Metode 1. Historisk kildekritik
Tilmelding:
Område 1 styrer holdplacering på Metode 1.
Nystartede studerende kontaktes og holdsættes af studievejledningen på Saxo.
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32. Holdsætning først på plads fredag inden semesterstart.

3. semester (2019-ordning)
Historieformidling med formidlingsteori (område 3) [Eksamen: HHIB00651E / 15 ECTS]
- HIS 65. Medie- og kommunikationsrevolutioner fra Gutenbergs Bibel til Zuckerbergs Facebook / HSV Hold 1
- HIS 65. Det britiske Imperium i politik og kultur fra ca. 1500 til Brexit / HSV Hold 2
- HIS 65. Neoliberalismens idehistorie / HSV Hold 3
- HIS 65. Retshistorie og kriminologi for historiestuderende / HSV Hold 4
Blanketnavn: Historie, BA, 3.semester: Område 3, efterår 2022
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Område 3" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Område 3 styrer holdplacering på Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori [=HSV].
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori [=HSV] [Eksamen: HHIB00661E / 15 ECTS]
- HIS 66. Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori
Tilmelding:
Studerende med studiestart i efteråret 2021 tilmeldes administrativt HSV inden der åbnes for den Ordinære tilmelding i Selvbetjeningen. Der foretages administrativ afmelding, hvis der ikke er prioriteret Område 3 kurser i den ordinære tilmelding. Område 3 styrer holdplacering på HSV.
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

5. semester (2019-ordning)
Bachelorprojekt [Eksamen: HHIB00691E / 15 ECTS]
- HIS 69. McCarthyismen i perspektiv
- HIS 69. Byer - et internationalt fænomen siden middelalderen
- HIS 69. Overvågningens historie i globalt perspektiv
- HIS 69. Det borgerlige Danmark, 1982-2019
Blanketnavn: Historie, BA, 5.semester: Bachelorprojekt, efterår 2022
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Bachelorprojekt" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

---

Mulighed for Bachelortilvalg på eget fag, 5. semester (2022-ordning):
Historisk tilvalgsområde 1 [Eksamen: HHIB10211E / 15 ECTS]
- HIS 1021. Sustainable Development of Denmark in the World
- HIS 81. American Exceptionalism
- HIS 81. Jagten på et ståsted. Trusselsopfattelser og dansk sikkerhedspolitik i det 20. århundrede
- HIS 83. Livet i den tidlig moderne by
- HIS 83. Danmark imellem 1397 og 1513
- ÅU HIS 83. Biografi som historie. Et eksperiment med sandheden
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg 1, efterår 2022
Ordinær tilmelding:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

Historisk tilvalgsområde 2 [Eksamen: HHIB10221E / 15 ECTS]
- HIS 88. Udvalgte problemstillinger i Danmarks historie 1800-2000
- HIS 85. Mad, samfund og sundhed i Danmark
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg 2, efterår 2022
Ordinær tilmelding:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

Projektorienteret forløb [Eksamen: HHIB10291E/ 15 ECTS]
HIS 1020. Projektorienteret forløb
Tilmelding:
Send i den ordinære tilmeldingsperiode - og senest inden udløbet af eftertilmeldingsperioden - udfyldt og underskrevet formular "aftale om projektorienteret forløb" fra din KU-mail til chrthorup@hum.ku.dk (eller sn-saxo@hum.ku.dk). Læs nærmere og download "aftale om projektorienteret forløb" på KUnet HER (se afsnittet "Hvordan laver jeg en aftale med værtsstedet?").

Lektionskatalog
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 0
  • I alt
  • 0
Ikke relevant
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet