HHIB02694U HIS 69. Overvågningens historie i globalt perspektiv

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 69. Overvågningens historie i globalt perspektiv

Uddannelse

Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2022

HIS 69. Overvågningens historie i globalt perspektiv
Advarsler om det fremvoksende overvågningssamfund, er hyppigt florerende i nutidens medier og politiske debatter. I virkeligheden er overvågning et ældgammelt fænomen, med rødder der slynger sig tilbage til de ældste civilisationer.

Dette bachelorkursus undersøger overvågningens historie i et globalt longue durée-perspektiv. Gennem udvalgte nedslag i forskellige tidsperioder, undersøger vi hvordan fx statslige, religiøse men også private aktører – fx familier og arbejdsgivere – har anvendt overvågning som en form for magtteknik. Fokus hviler på statslig overvågning, og kronologisk vil vi bevæge os fra tidlige statsdannelser som det kejserlige Kina i Handynastiets tid via fyrstestaterne i det tidligt moderne Europa, 1800-tallets industrialiserede storbyer og 1900-tallets verdenskrige frem til nutidens komplekse, højteknologiske overvågningssystemer.

Således vil der være rige muligheder for at udfolde sit eget, individuelle bachelor-projekt, der enten kan gå i dybden med en specifik tidsperiode eller gå i clinch med konkrete overvågningsproblemer fra et mere overordnet, makrohistorisk perspektiv, fx forholdet mellem statens sikkerhed og det vi som i dag kalder for ”privatlivets fred”.

Der vil også indgå undervisning i de mere håndværksmæssige aspekter af opgavearbejdet, fx  problemformulering, litteratursøgning og hvordan man strukturerer selve teksten på en klar og overskuelig måde.

- Andreas Marklund: Overvågningens historie. Fra sorte kabinetter til digital masseovervågning. Gads Forlag, 2020.

Desuden vil der blive anvendt videnskabelige artikler og kildetekster, som oplyses ved semesterstart.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse