HHIB02654U HIS 65. Retshistorie og kriminologi for historiestuderende

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 65. Retshistorie og kriminologi for historiestuderende

Uddannelse

Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00651E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2022

HIS 65. Retshistorie og kriminologi for historiestuderende

Hvordan kan man tale og skrive om Historie sådan, at andre mennesker frivilligt vil give penge for at høre eller læse om det?

Med udgangspunkt i dette glimrende spørgsmål stillet af historikeren Søren Mørch for flere år siden, skal vi på dette kursus arbejde med historieformidling og formidlingsteori og ikke mindst retshistorie. Retshistorie er på den ene side en akademisk disciplin, som er ganske afgørende for historikeren, der ønsker at analysere samfundsforhold og statsmagt. På den anden side er de retlige emner på samme tid en overvældende del af populærkulturen, ikke mindst i den såkaldte true crime genre, hvilket stiller store krav til etik og genrekendskab, når emnet skal formidles. Dette spændingsfelt vil være en del af kursets indhold om historieformidling.

Kurset giver indsigt i emner inden for jura, filosofi, kriminologi og samfundsvidenskab, og forståelse for udviklingen af dansk ret, herunder udviklingen inden for lovgivning, strafudvikling, politi samt samfundets syn på forbrydelser. Vi begynder i 1200-tallet og undersøger, hvordan kristendommen og forskellige filosofiske retninger har været med til at forme dansk retskultur, og vi slutter i nyere tids sekulære retssystem.

Der vil være ekskursioner undervejs.

Helle Vogt Morten Kjær: En dansk retshistorie. Ex Tuto Publishing, 2020.

Hertil kommer tekster og kildemateriale, som oplyses ved semesterstart.

Holdundervisning / øvelser /ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse