HHIK02882U HIS 88. Udvalgte problemstillinger i Danmarks historie 1800-2000

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 88. Udvalgte problemstillinger i Danmarks historie 1800-2000

Uddannelse

Historie
Område E: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03881E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03921E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03951E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 2 (HHIB10221E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2022
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2022
- Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2022
- Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog efterår 2022
- Historie, BA, lektionskatalog efterår 2022

HIS 88. Udvalgte problemstillinger i Danmarks historie 1800-2000

Kurset vil gennemgå udvalgte dele af Danmarks historie i det 19. og 20. århundrede, som har været diskuteret i forskningen og/eller i offentligheden som f.eks. det slesvigske spørgsmål, forfatningskampen, sikkerhedspolitik, epidemier, racehygiejne, besættelsestiden, kvindefrigørelse, kold krig osv. Kurset lægger vægt på at identificere positionerne i diskussionerne ud fra den tanke, at det er en forudsætning for en sober diskussion, at man skal kunne gengive modstanderens synspunkt på en måde, så modstanderen kan genkende det som sit eget.

Møller, Fink-Jensen og Olesen: Historien om Danmark. Reformation, enevælde og demokrati. Gad, 2017.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)