HHIB02693U HIS 69. Byer - et internationalt fænomen siden middelalderen

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 69. Byer - et internationalt fænomen siden middelalderen

Uddannelse

Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2022

HIS 69. Byer - et internationalt fænomen siden middelalderen
Kurset skal give basisinspirationer for at skrive en bacheloropgave i middelalder og den tidlige nutid. Vi skal se på byernes udvikling i Europa og Danmark, deres indre og ydre forhold, sociale fænomener, retsvæsen, sundhed, men også race og køn i by-sammenhang. Indholdet vil også være afhængigt af jeres egen idéer og projekter.

Samtidig vil kurset opfriske jeres viden om historikerens videnskabelige håndværk. Vi skal snakke om time-management, opgavens opbygning og krav, fodnoter og bibliografi.

- Peter Clark: European Cities and Towns 400–2000. Oxford, 2009.
- Keith Lilley: Urban Life in the Middle Ages, 1000-1450. Basingstoke, 2002.
- Janna Coomans: Community, Urban Health and Environment in the Late Medieval Low Countries. Cambridge, 2021.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse