HHIB02695U HIS 69. Det borgerlige Danmark, 1982-2019

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 69. Det borgerlige Danmark, 1982-2019

Uddannelse

Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2022

HIS 69. Det borgerlige Danmark, 1982-2019
I dette kursus ser vi nærmere på de samlende anstødssten, temaer og begreber, der forenede så forskellige ideologiske grupperinger som liberale og konservative under betegnelsen borgerlighed. De borgerlige partier, politikere, tænkere og organisationer har i mange henseender stået i skyggen af Socialdemokratiet, der som det 20. århundredes dominerende parti prægede den danske samfundsdagsorden. Ikke desto mindre har de borgerlige gennemgået en række udviklinger i skiftevis konkurrence og alliance med hinanden, der har sat afgørende præg på samfundsudviklingen. Således dominerede de borgerlige dansk politik og offentlig debat i perioden fra 1982 til 2019.

Det metodiske udgangspunkt er idehistorisk, og vi kommer navnlig til at fokusere på de to tankemønstre, der har kendetegnet dansk borgerlighed siden 1982. På den ene side deres kamp med og imod socialismen og siden velfærdsstaten og dens forhold til markedet og individet. På den anden side kulturspørgsmålet, der blev stadigt vigtigere i sidste fjerdedel af det tyvende århundrede i takt med at nationen, familien og traditionelle køns- og seksualitetsforestillinger kom under pres.

Der er ingen grundbog, men vi skal blandt andet læse uddrag fra:

- Henning Fonsmark: Historien om den danske utopi. Gyldendal, 1990
Liberalisme. Danske og internationale perspektiver. Red.: Niklas Olsen, Jeppe Nevers og Casper Sylvest. Syddansk Universitetsforlag, 2013.
- Esben Schjørring og Michael Jannerup: Værdikæmperne. Gyldendal, 2018.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse