HHIKF2412U Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog forår 2024

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog forår 2024

Uddannelse

Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog forår 2024

Kursusindhold

Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog forår 2024
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne fra omkring 1. november.
Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

Kend din studieordning og udarbejd en studieplan. Der anvendes direkte holdplacering og foretages regeltjek ved tilmelding til stort set alle historiekurser. Anvend den relevante tilmeldingsblanket i Selvbetjeningen og vælg korrekt eksamen og undgå afvisning af tilmelding. Afslut alle besøg i Selvbetjeningen i menuen "Vis til- og afmeldinger" og tjek om tilmelding(er) er som ønsket.

Når der lukkes for eftertilmelding er kursustilmelding bindende og der skal aflægges eksamen. Som udgangspunkt er det kun muligt at være tilmeldt en kursustype (f.eks. et ”Område 1”-kursus) én gang. Det kræver en forudgående dispensation fra studienævnet, hvis der ønskes kursustilmelding til samme kursustype i efterfølgende semestre. Dobbelttilmeldinger foretaget i Selvbetjeningen uden forudgående dispensation afmeldes.

Uddannelsen udgør i alt 120 ECTS (¤).

De obligatoriske fagelementer består af ét af tre nedenstående områder:
- KA-område 1: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion [Eksamen: HHIK03891E / 15 ECTS / udbydes kun i efterår]
- KA-område 2: metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03901E / 15 ECTS / udbydes kun i efterår]
- KA-område 3: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03911E / 15 ECTS]

og

- KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik [Eksamen: HHIK03921E / 15 ECTS]
- KA-område 5: historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03931E / 15 ECTS]
- Speciale [Eksamen: HHIK03941E / 30 ECTS]
- hertil kommer sidefag på 45 ECTS [¤ hvis sidefag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatdelen af sidefaget med 30 ECTS-point]

---

* KA-område 1: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion [Eksamen: HHIK03891E / 15 ECTS]
OBS: udbydes kun i efterår.

* KA-område 2: metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03901E / 15 ECTS]
OBS: udbydes kun i efterår.

* KA-område 3: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03911E / 15 ECTS]
- HIS 3. Døden som forestilling og praksis i den oldgræske verden
- HIS 3. USA i det 19. århundrede
HIS 3. History of European cooperation since 1919. Research skills for junior researchers
Blanketnavn: Historie: Omr 1-3, forår 2024
Ordinær tilmelding:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik [Eksamen: HHIK03921E / 15 ECTS]
- HIS 4. Oplysningstiden som ideal eller dystopi: 1700-tallet i dansk og international forskning
- HIS 4. Fra krise til befrielse. 1930erne og besættelsestiden mellem erindringssted og historiebrug
- ÅU HIS 4. Go West. Historiske perspektiver på USA's kulturelle og politiske frontiermyte
Blanketnavn: Historie: Omr 4, forår 2024
Ordinær tilmelding:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* KA-område 5: historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03931E / 15 ECTS] er for alle, der skal begynde at skrive speciale i det kommende semester
- HIS 5. Område 5 (specialeforberedende)
Blanketnavn: Historie: Omr 5, forår 2024
BEMÆRK:
Den studerende skal være tilmeldt til eller have bestået 30 ECTS fra denne studieordning, før der kan aflægges prøve i KA-område 5: historisk område med projektplanlægning.
Ordinær tilmelding:
IKKE direkte holdpacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

Lektionskatalog
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 1
  • I alt
  • 1
Ikke relevant
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet