HHIKF2211U Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2022

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2022

Uddannelse

Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2022

Kursusindhold

Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2022
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne.

---

De obligatoriske fagelementer består af:
- Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion og Metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03811E + HHIK03821E / 30 ECTS] udbydes kun i efterår
- Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03831E / 15 ECTS]
- Område C: Historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03841E / 15 ECTS]
- Speciale [Eksamen: HHIK03861E / 30 ECTS]
- hertil kommer kandidattilvalg på 30 ECTS

---

* Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion + Metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03811E + HHIK03821E / 30 ECTS]
OBS: udbydes kun i efterår

* Område B: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03831E / 15 ECTS]
HIS 83. Rumlighed, mikrohistorie og livet på landet i 1700-tallets Danmark
HIS 83. The League of Nations: international organization, international politics and internationalism, 1850s-1950s
HIS 83. Liberale, konservative og kampen om den amerikanske Højesteret, 1920-2020
Blanketnavn: Historie: Omr B, forår 2022
Ordinær tilmelding:
Ved tilmelding skal der vælges to "Omr B" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes et andet kursus som 2. prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* Område C: historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03841E / 15 ECTS] er for alle, der skal begynde at skrive speciale i det kommende semester
HIS 84. Område C (specialeforberedende)
BEMÆRK:
Prøverne i område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03811E), metodiske og analytiske redskaber (HHIK03821E) og område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03831E) skal være bestået eller tilmeldt, før den studerende må aflægge prøven i område C: historisk område med projektplanlægning (HHIK03841E).
Blanketnavn: Historie: Omr C, forår 2022
Ordinær tilmelding:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

---

Mulighed for enkeltstående kandidattilvalg på eget fag:

* Historiens brug [Eksamen: HHIK13001E / 15 ECTS]
OBS: udbydes kun i forår.
- HIS 00. Historiens brug
Blanketnavn: KA-tilvalg for KA-studerende 2019-studieordning (forår 2022)
Ordinær tilmeldingsperiode:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32..
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* Område E: mundtlig fremstilling og debat [Eksamen: HHIK13881E / 15 ECTS]
HIS 88. Brexit, devolution, afkolonisering og arven efter det britiske Imperium til debat
ÅU HIS 88. Problemstillinger i Danmarks historie 1800-2000 [ingen betaling for indskrevne studerende]
Blanketnavn: KA-tilvalg for KA-studerende 2019-studieordning (forår 2022)
Ordinær tilmeldingsperiode:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* Udvidet projektorienteret forløb [Eksamen: HHIK13011E / 30 ECTS]
- HIS 01. Udvidet projektorienteret forløb
Send i den ordinære tilmeldingsperiode - og senest inden udløbet af eftertilmeldingsperioden - udfyldt og underskrevet formular "aftale om projektorienteret forløb" fra din KU-mail til chrthorup@hum.ku.dk (eller sn-saxo@hum.ku.dk). Læs nærmere og download "aftale om projektorienteret forløb" på KUnet HER (se afsnittet "Hvordan laver jeg en aftale med værtsstedet?").

Lektionskatalog
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 1
  • I alt
  • 1
Ikke relevant
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet