HHIK02831U HIS 83. Rumlighed, mikrohistorie og livet på landet i 1700-tallets Danmark

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

HIS 83. Rumlighed, mikrohistorie og livet på landet i 1700-tallets Danmark

Uddannelse

Historie
Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03831E)
[Fagstudieordning. Kandidatuddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03871E)
[Fagstudieordning. Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning. Bachelortilvalg i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på
Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2022
eller
Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog forår 2022
eller
Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog forår 2022
eller
Historie, BA, lektionskatalog forår 2022

HIS 83. Rumlighed, mikrohistorie og livet på landet i 1700-tallets Danmark
Hvordan var hverdagen for 1700-tallets almindelige mænd, kvinder og børn, og hvilke betydninger havde organiseringen og opfattelsen af landskabelige og arkitektoniske rum? Boede folk sammen i storfamilier? Blev de fastholdt i et feudalt hierarki, eller var det muligt at avancere socialt? Hvem var udstødte, og hvem bestemte? Hvor meget mærkede man i det daglige til staten? Og hvordan var de selv? Var de mere voldelige end vi? Fandt de deres partner ved romantiske forelskelser eller praktiske arrangementer? Eksisterede barndommen eller var den endnu ikke ”socialt konstrueret”? Og hvor ”moderne” var de egentlig, disse 1700-talsmennesker? Det er på spørgsmål som disse, at vi sammen vil forsøge at finde svar.

Kurset har fire formål. Du vil:
1) få et godt kendskab til det danske landbosamfunds historie i første halvdel af 1700-tallet, 2) få rig lejlighed til at overveje muligheder og begrænsninger ved, mikrohistoriske tilgange til historien og såkaldte ”community studies”, 3) blive præsenteret for centrale historisk-geografiske teorier og metoder, samt, 4) stifte bekendtskab med nogle af de kildetyper (f. eks. kirkebøger, tingbøger, kort, officielle indberetninger og dagbøger) og metoder (bl. a. kortbladsanalyse med anvendelse af Geografiske InformationsSystemer (GIS), familierekonstitution og rekonstruktion af sociale netværk ved hjælp af fadderlister), som hyppigt anvendes i forbindelse med mikrohistoriske analyser af tidlig moderne tid. Der vil blive rig lejlighed til specialisering i enten fortrinsvis kvantitative eller kvalitative metoder. Vi vil lægge megen vægt på skriftlig historieformidling og de store narrative potentialer, som netop mikrohistorie har.

Som baggrundslæsning inden semesterstart anbefales det at læse første halvdel (”Det gamle samfund”) af Ole Feldbæk: Den lange fred 1700-1800. Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie bd. 9. København 1990.

Som fælles grundbog vil vi på kurset arbejde med Bo Fritzbøger: En lumpen stodder. Liv og landskab i 1700-tallets Midtjylland. GAD, 2016 (udleveres på holdet).

Herudover skal vi som fælles pensum læse en række artikler og bogkapitler om mikrohistorie, historisk geografi og rumlighed, som der vil blive linket til i Absalon.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning / øvelser/ ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)