HHIBF2211U Historie, BA, lektionskatalog forår 2022

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Historie, BA, lektionskatalog forår 2022

Uddannelse

Historie, BA, lektionskatalog forår 2022

Kursusindhold

Historie, BA, lektionskatalog forår 2022
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne.

2. semester
* Arkiv og museum med håndskriftlæsning (område 2) [Eksamen: HHIB00631E / 15 ECTS]
- HIS 63. Københavnernes historie 1700-1850 / HG Hold 1
- HIS 63. Demokrati og aktivisme i Danmark 1901-1940 / HG Hold 2
- HIS 63. Klostre og byer. Hverdag i Danmark mellem ca. 1400 og 1600 / HG Hold 3
- HIS 63. Fra besættelse til blokpolitik. Danmarks overgang fra besat land til medlem af NATO 1943-1961 / HG Hold 4
Tilmelding:
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Område 2, forår 2022
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Område 2" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Område 2 styrer holdplacering på Historiografi og globalhistorie [=HG]. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
* Historiografi og globalhistorie [=HG] [Eksamen: HHIB00641E / 15 ECTS]
HIS 64. Historiografi og globalhistorie
Tilmelding:
Studerende med studiestart i efteråret 2021 tilmeldes administrativt inden der åbnes for den Ordinære tilmelding i Selvbetjeningen. Hvis der ikke er prioriteret Område 2 kurser i den ordinære tilmelding, foretages administrativ afmelding af HG. Område 2 styrer holdplacering på HG.
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

4. semester
Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (område 4) [Eksamen: HHIB00671E / 15 ECTS]
- HIS 67. Kultur, demokrati og bystat i antikkens Grækenland
- HIS 67. Dyr og monstre i middelalderen
- HIS 67. Verdensriger: universelle imperier, kosmiske herskere og kosmopolitiske eliter - et globalt perspektiv på verdenshistorien før den europæiske kolonialisme
- HIS 67. Kristne, ikke-kristne og radikale kristne i tidlig moderne Europa
- HIS 67. Tycho Brahe og 1500-tallets kultur- og videnskabshistorie
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: Område 4, forår 2022
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Område 4" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Historisk kulturanalyse og videnskabsteori [=HKV] [Eksamen: HHIB00681E / 15 ECTS]
HIS 68. Historisk kulturanalyse og videnskabsteori
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: HKV, forår 2022
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "HKV"-hold i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige "HKV"-hold som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på hold med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

6. semester
Bachelorprojekt [Eksamen: HHIB00691E / 15 ECTS]
HIS 69. Bachelorprojekt 
Blanketnavn: Historie, BA, 6.semester: Bachelorprojekt, forår 2022
Ordinær tilmelding:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
---

Mulighed for Bachelortilvalg på eget fag, 6. semester:
* Historisk tilvalgsområde 1 [Eksamen: HHIB10211E / 15 ECTS]
- HIS 83. Rumlighed, mikrohistorie og livet på landet i 1700-tallets Danmark
- HIS 83. The League of Nations: international organization, international politics and internationalism, 1850s-1950s
- HIS 83. Liberale, konservative og kampen om den amerikanske Højesteret, 1920-2020
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg, forår 2022
Ordinær tilmelding:
Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset; i så fald foregår tilmelding kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

* Historisk tilvalgsområde 2 [Eksamen: HHIB10221E / 15 ECTS]
- HIS 88. Brexit, devolution, afkolonisering og arven efter det britiske Imperium til debat
- ÅU HIS 88. Problemstillinger i Danmarks historie 1800-2000 [ingen betaling for indskrevne studerende]
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg, forår 2022
Ordinær tilmelding:
Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset, i så fald foregår tilmelding kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

Projektorienteret forløb [Eksamen: HHIB10201E / 15 ECTS]
HIS 1020. Projektorienteret forløb
Tilmelding:
Send i den ordinære tilmeldingsperiode - og senest inden udløbet af eftertilmeldingsperioden - udfyldt og underskrevet formular "aftale om projektorienteret forløb" fra din KU-mail til chrthorup@hum.ku.dk (eller sn-saxo@hum.ku.dk). Læs nærmere og download "aftale om projektorienteret forløb" på KUnet  HER (se afsnittet "Hvordan laver jeg en aftale med værtsstedet?").

Lektionskatalog
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 1
  • I alt
  • 1
Ikke relevant
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet