HLVB0069EU Litteraturvidenskab: BA projektseminar

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

BA projectseminar

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

Bachelorprojektet er det første større, selvstændige akademiske arbejde på uddannelsen i litteraturvidenskab og stiller store krav til ideudvikling, planlæggelse og gennemførelse. Seminaret vil bestå af 6 kursusgange fordelt over hele semesteret og vil introducere deltagerne for projektplanlægning, litteratursøgning, projektstyring, akademisk skrivning og metodevalg. En stor del af seminaret vil have karakter af akademisk værksted, hvor deltagerne præsenterer og diskuterer projektskitser indbyrdes.

Du kan kombinere dette projektseminar med et af de følgende kurser på kandidatuddannelsen, som inspiration for emnet til dit BA-projekt:

Finance fiction: https://kurser.ku.dk/course/hlvk03881u/2019-2020

Utopiske impulser i samtidens litteratur og kultur: https://kurser.ku.dk/course/hlvk03882u/2019-2020

Feminist Digital Humanities: https://kurser.ku.dk/course/hlvk03883u/2019-2020

After Migration: Re-imagining Identities, Histories and Belonging: https://kurser.ku.dk/course/hmkk03622u/2019-2020

Kollektiver og kunstnerfællesskaber: https://kurser.ku.dk/course/hmkk03623u/2019-2020

Hvis du øsnker at blive tilmeldt et af disse kurser som inspiration, så skal du skrive en mail til Liselotte på labille@hum.ku.dk

Det er vigtigt at understrege at Baprojekt-seminaret er vigtig at følge for at kunne skrive BA-projekt, "emnekurserne" er kun inspiration til emnet. 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 326
  • Holdundervisning
  • 10
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur