HLVK03881U Litteraturvidenskab/Moderne kultur: Kulturanalytisk emne/Frit emne: Finance Fiction

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Comparative Literature: Finance Fiction

Kursusindhold

I kølvandet på de globale finanskriser i 2008 og 2010 er den finansielle verden blevet genstand for en stærkt stigende interesse, politisk, filosofisk og kulturelt. Det seneste årti har affødt talrige kritiske teoretiske bidrag (fra bl.a. Arjun Appadurai, Elena Esposito, David Graeber, Maurizio Lazzarato), en mængde akademiske monografier om forholdet mellem finans og fiktion (Annie McClanahan, Alison Shonkwiler, Leigh Claire La Berge, Arne De Boever) og selvfølgelig også en tilsyneladende endeløs række af skønlitterære bøger, dokumentarfilm, samtidskunstværker mm (fra Michael Moore til Martin Scorsese, fra Robert Harris til Daniel Kehlmann, fra Claire Fontaine til Melanie Gilligan). At stifte bekendtskab med dette heterogene landskab vil være et af kursets overordnede mål, med et fokus på litterære værker og forholdet mellem finans og fiktion, økonomi/kapitalisme og litteratur. Men for at forstå den nuværende situation, er det nødvendigt med en reflekteret periodisering eller historisering af den finansialiserede nutid, vi lever i. Det betyder mere konkret, at vi i løbet af kurset vil læse økonomi- og litteraturhistoriske tekster, der kan give en forståelse af forløbet fra 1970erne og frem. Vi vil også dykke ned i enkelte perioder – 1970erne, 1980erne/1990erne og postkriseårtiet – og analysere og kontekstualisere de respektive værker, vi i vid udstrækning udvælger i fællesskab. Dette arbejde indebærer også et arkivisk arbejde, hvor de studerende selv skal indsamle og medbringe relevant empiriske materiale, som kan bringes i spil i undervisningen. På den måde vil kurset ikke blot have en både teoretisk, analytisk og historisk tråd, men også tage form afvekslende undervisningsformer: Forelæsning, studenteroplæg, arkivarbejde, skriveworkshops etc. Sluttelig, vil kurset lede frem mod konferencen Great Expectations, som afholdes på IKK 14-16 maj 2020.  

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 280
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 420