SODB16021E Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler, odontologi

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Exam in Medical Cell and Tissue Biology and Excitable Cells, Dental Surgery

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af 3. semester
Eksamen indgår i førsteårsprøven

Eksamen knytter sig til kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi (SODB16021U) samt kursus i excitable celler (SODB16022U)
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 5
 • I alt
 • 5
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der udleveres vejledende svar efter eksamen.

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Skriftlig eksamen inklusive spotspørgsmål inden for mikroskopi på pc.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Egen lommeregner uden lagrede data.
Documenta Physiologica et Biochemica omdeles.
Christoffersen, Jørgen: Kemiske data og oversigter 3. udgave
Adgang til VIRMIK.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Medicinsk celle- og vævsbiologi:

Viden

 • Beskrive og forstå proteiners struktur og funktion
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af intracellulære organeller, herunder membrantrafik
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af cellemembraner
 • Beskrive og forstå ligevægtspotentialer og membranpotentialer
 • Beskrive og forstå salt og vandtransport over biologiske membraner
 • Beskrive og forstå organiseringen af cytoskelettet
 • Beskrive og forstå genetisk information
 • Beskrive og forstå DNA-replikation, transskription og translation, samt disse processers regulering
 • Beskrive og forstå genteknologiske metoder
 • Beskrive og forstå cellekommunikation og intracellulær signalering
 • Beskrive og forstå cellecyklus, cellevækst og celledød
 • Beskrive og forstå cancer biologi og udvikling, herunder cancercellens generelle karakteristika
 • Beskrive og forstå meiose
 • Beskrive og forstå specialiserede cellers struktur og funktion
 • Beskrive og forstå organisering af celler og extracellulær matriks i væv


Færdigheder

 • Anvende grundlæggende vævslære til at diagnosticere de fire store vævsklasser ved virtuel mikroskopi
 • Anvende grundlæggende principper i bioteknologiske metoder til at tolke videnskabelige forsøg


Kompetencer

 • Bruge ovenstående viden til at inddrage principper og forskningsresultater, analyseret med basale statistiske metoder, i medicinske sammenhænge og problemstillinger til selvstændig hypotese


Excitable celler:

Viden

 • beskrive nervecellers og gliacellers struktur
 • beskrive den excitable cellemembrans struktur og funktion, herunder for ionkoncentrationer, ionkanaler, hvilemembranpotential, aktionspotential og propagering
 • beskrive synapsers struktur og funktion
 • beskrive sensoriske receptorer og kodning af information i nervesystemet
 • beskrive struktur og funktion af tværstribet muskulatur, hjertemuskulatur og glat muskulatur
 • beskrive måling af ekstracellulært afledede aktionspotentialer og for stimulations- og registreringsteknik
 • beskrive undersøgelser af sensoriske receptorers funktion og for kodning i nervesystemet
 • beskrive undersøgelser af den tværstribede muskels funktion og mekaniske egenskaber