SODB16021E Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler, odontologi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Exam in Medical Cell and Tissue Biology and Excitable Cells, Dental Surgery

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af 3. semester
Eksamen indgår i førsteårsprøven

Eksamen knytter sig til kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi (SODB16021U) samt kursus i excitable celler (SODB16022U)
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 5
 • I alt
 • 5
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der udleveres vejledende svar efter eksamen.

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig eksamen inklusive spotspørgsmål inden for mikroskopi på pc.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Den lommeregner, som er indeholdt i Office-pakken
Documenta Physiologica et Biochemica omdeles.
Christoffersen, Jørgen: Kemiske data og oversigter 3. udgave
Adgang til VIRMIK.

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Medicinsk celle- og vævsbiologi:

Viden

 • Beskrive og forstå proteiners struktur og funktion
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af intracellulære organeller, herunder membrantrafik
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af cellemembraner
 • Beskrive og forstå ligevægtspotentialer og membranpotentialer
 • Beskrive og forstå salt og vandtransport over biologiske membraner
 • Beskrive og forstå organiseringen af cytoskelettet
 • Beskrive og forstå genetisk information
 • Beskrive og forstå DNA-replikation, transskription og translation, samt disse processers regulering
 • Beskrive og forstå genteknologiske metoder
 • Beskrive og forstå cellekommunikation og intracellulær signalering
 • Beskrive og forstå cellecyklus, cellevækst og celledød
 • Beskrive og forstå cancer biologi og udvikling, herunder cancercellens generelle karakteristika
 • Beskrive og forstå meiose
 • Beskrive og forstå specialiserede cellers struktur og funktion
 • Beskrive og forstå organisering af celler og extracellulær matriks i væv


Færdigheder

 • Anvende grundlæggende vævslære til at diagnosticere de fire store vævsklasser ved virtuel mikroskopi
 • Anvende grundlæggende principper i bioteknologiske metoder til at tolke videnskabelige forsøg


Kompetencer

 • Bruge ovenstående viden til at inddrage principper og forskningsresultater, analyseret med basale statistiske metoder, i medicinske sammenhænge og problemstillinger til selvstændig hypotese


Excitable celler:

Viden

 • beskrive nervecellers og gliacellers struktur
 • beskrive den excitable cellemembrans struktur og funktion, herunder for ionkoncentrationer, ionkanaler, hvilemembranpotential, aktionspotential og propagering
 • beskrive synapsers struktur og funktion
 • beskrive sensoriske receptorer og kodning af information i nervesystemet
 • beskrive struktur og funktion af tværstribet muskulatur, hjertemuskulatur og glat muskulatur
 • beskrive måling af ekstracellulært afledede aktionspotentialer og for stimulations- og registreringsteknik
 • beskrive undersøgelser af sensoriske receptorers funktion og for kodning i nervesystemet
 • beskrive undersøgelser af den tværstribede muskels funktion og mekaniske egenskaber