HHIKE2016U Historie, KA-sidefag-2015, lektionskatalog efterår 2020

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Historie, KA-sidefag-2015, lektionskatalog efterår 2020

Uddannelse

Historie, KA-sidefag-2015, lektionskatalog efterår 2020

Kursusindhold

Historie, KA-sidefag-2015, lektionskatalog efterår 2020
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne.

De obligatoriske fagelementer består af:
- Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03741E / 15 ECTS]
- Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat [Eksamen: HHIK03771E / 15 ECTS]
- Historisk kerneområde 5: Historiefagets didaktik [Eksamen: HHIK03791E / 15 ECTS] 
- hertil kommer hovedfag på 75 ECTS
[OBSFor studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS-point = Historisk kerneområde 1: Akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion og Metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03721E + HHIK03731E / 30 ECTS] udbydes kun i efterår]

* Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03741E / 15 ECTS]
HIS 83. A Global History of the First World War
HIS 83. Sociale bevægelser og demokratiet i Danmark
ÅU HIS 83. Romersk Religion
Blanketnavn: Historie: Omr B (sidefag), efterår 2020
Ordinær tilmelding:
Ved tilmelding skal der vælges to "Omr B" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes det andet kursus som 2. prioritet [ÅU kurset, hvor undervisningen er skemalagt kl. 17-21, indgår ikke som tvungen 2. prioritet (ingen betaling for indskrevne studerende)]. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser, kan der i tilmeldingsperioden ringes på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat [Eksamen: HHIK03771E / 15 ECTS]
HIS 88. Hidden Populations: European Children Born of War after 1939
Blanketnavn: Historie: Omr E (sidefag), efterår 2020
Ordinær tilmeldingsperiode:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser, kan der i tilmeldingsperioden ringes på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* Historisk kerneområde 5: Historiefagets didaktik [Eksamen: HHIK03791E] / 15 ECTS]
HIS 85. Globalisering og backlash
Blanketnavn: Historie: Omr D, efterår 2020
Ordinær tilmelding:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser, kan der i tilmeldingsperioden ringes på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

---

For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS-point = Historisk kerneområde 1: Akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion og Metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03721E + HHIK03731E / 30 ECTS] udbydes kun i efterår

* Historisk kerneområde 1: Akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion og Metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03721E + HHIK03731E / 30 ECTS]
OBS: udbydes kun i efterår
HIS 81. Køn, klasse, sundhed og samfund i Danmark 1800-1920 og Dataanalyse som historisk metode
- HIS 81. Neoliberalismens idealborgere
Blanketnavn: Historie: Omr A og redskaber (30 ECTS), efterår 2020
Ordinær tilmelding:
Ved tilmelding betragtes det andet "Omr A og redskaber" kursus som 2. prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser, kan der i tilmeldingsperioden ringes på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

Lektionskatalog
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 1
  • I alt
  • 1
Ikke relevant
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet