HSAXO0510U HELGA. Researching and working with images

Volume 2024/2025
Education

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser [2. og 6. semester for Græsk- og Latinstuderende] på Saxo-Instituttet.

Content

HELGA. Researching and working with images
“It has been sagaciously discerned by Simonides or else discovered by some other person, that the most complete pictures are formed in our minds of the things that have been conveyed to them and imprinted on them by the senses, but that the keenest of all our senses is the sense of sight, and that consequently perceptions received by the ears or by reflexion can be most easily retained in the mind if they are also conveyed to our minds by the mediation of the eyes, with the result that things not seen and not lying in the field of visual discernment are earmarked by a sort of outline and image and shape so that we keep hold of as it were by an act of sight things that we can scarcely embrace by an act of thought“ (Cic. de oratore 2.357).

Kurset henvender sig til alle studerende, der er interesserede i at reflektere over kritisk arbejde med billeder. Eksempler fra græsk-romersk og senere vestlig visuel kultur vil blive brugt til at diskutere traditionelle ikonologiske og billedvidenskabelige tilgange til forskning. Derudover vil perspektiverne og udfordringerne ved at arbejde med digitale billedteknikker og AI i klassisk arkæologi blive diskuteret og illustreret med eksempler. Regelmæssig tilstedeværelse, aktiv deltagelse og forberedelse til sessionerne forventes af de studerende.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
Blanketnavn: HELGA, Forskningsområde, forår 2025

- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Forskningsområde, forår 2025

- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: Forskningsområde, forår 2025
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2025.

 1. Korte videnskabelige tekster fra forskellige relevante discipliner vil blive gjort tilgængelige på Absalon under seminaret som forberedelse til de respektive sessioner og diskuteret sammen under sessionerne.

  Grundlæggende litteratur:
  - E. Panofsky: Studies in Iconology. Oxford University Press, 1939.
  - M. Hatt & C. Klonk: Art History: A Critical Introduction to its Methods. Manchester University Press, 2006.
  - K. Lorenz: Ancient mythological images and their interpretation: an introduction to iconology, semiotics and image studies in classical art history. Cambridge University Press, 2016.
  - W. J. Mitchell: The reconfigured eye. Visual Truth in the Post-Photographic Era. Cambridge, Massachusetts, 1994.

Seminar / lectures / exercises
 • Category
 • Hours
 • Class Instruction
 • 42
 • Preparation
 • 88
 • Exam Preparation
 • 62
 • Total
 • 192
Oral
Individual
Collective
Continuous feedback during the course of the semester
Credit
0 ECTS
Type of assessment
Other
Type of assessment details
Forskningsområdet is included as part of the overall exam.
Portfolio requirements for forskningsområde: Two submissions, which are discussed at specially organized seminars during the semester leading up to the final submission.
Censorship form
No external censorship