HSAXO0509U HELGA. Religiøse kulturmøder og radikalisering i tidlig moderne Europa

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HELGA. Religiøse kulturmøder og radikalisering i tidlig moderne Europa

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser [2. og 6. semester for Græsk- og Latinstuderende] på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. Religiøse kulturmøder og radikalisering i tidlig moderne Europa
Dette kursus handler om religiøse brydninger og kulturudveksling i fortrinsvis Europa mellem 1600 og 1850. Kristne, jøder og muslimer interagerede, inspirerede og kritiserede hinanden, når de rejste på tværs af landegrænser eller levede side om side i europæiske byer. Samtidig var den traditionelle kristne kultur i Europa i opbrud, og opbruddet kørte i to spor: det ene var præget af begyndende sekularisering (hvilket både indbefattede religionskritik og religiøs tolerance), det andet var præget af radikale kristne bevægelser, som kritiserede de etablerede kirker og traditionelle måde at være kristne på. Vi skal læse moderne teorier om radikalisering og diskutere hvorfor folk bliver radikaliserede. Kurset har endvidere et klart fokus på hvordan kristne, jødiske og muslimske grupper etablerede materielle praksisser og en religiøs habitus, som skabte fællesskaber indadtil og afgrænsning udadtil.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
Blanketnavn: HELGA, Forskningsområde, forår 2025

- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Forskningsområde, forår 2025

- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: Forskningsområde, forår 2025
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2025.

Der vil blive udarbejdet et kompendium med faglitteratur og kildetekster.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Forskningsområdet indgår som del af samlet eksamen.
Portfoliobestemmelser for forskningsområde: Det vil løbende være muligt at aflevere en tredjedel af opgaven henholdsvis 1. marts, 1. april og 1. maj.
Censurform
Ingen ekstern censur