HSAXO0506U HELGA. Biografi som historie. Et eksperiment med sandheden

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HELGA. Biografi som historie. Et eksperiment med sandheden

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser [2. og 6. semester for Græsk- og Latinstuderende] på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. Biografi som historie. Et eksperiment med sandheden
På dette kursus ser vi kildekritisk og metodologisk på biografi og selvbiografi som en historisk genre og som en genre inden for fag- og populærhistorien. Vi begynder med et overblik over biografiens udvikling fra oldtiden og middelalderen, over renæssancen, 1700- og 1800-tallet og frem til de moderne fag- og populærhistoriske biografier, biodokumentarer osv. Den faglige debat om hvad en historisk biografi er og kan, samt holdninger for og imod biografien som et lødigt bidrag til faghistorien, bliver også sat i fokus.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
Blanketnavn: HELGA, Forskningsområde, forår 2025

- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Forskningsområde, forår 2025

- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: Forskningsområde, forår 2025
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2025.

- Barbara Caine: Biography and History. Houndsmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
- Hermione Lee: Biography. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2009.
- Wilhelm Hemecker & Edward Saunders (Eds.): Biography in Theory. Key Texts with Commentaries. De Gruyter, 2017.

Kompendium med supplerende kildetekster og faglitteratur.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Forskningsområdet indgår som del af samlet eksamen.
Portfoliobestemmelser for forskningsområde: Der er et individuelt pensum på mellem 350-600 normalsider, som skal godkendes af underviser. Eksamen er en skriftlig aflevering på 8-10 sider, som indgår i en samlet portfolio-eksamen for fagmodulet.
Censurform
Ingen ekstern censur