HSAXO0416U HELGA. Den romerske hærs historie og virkning

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HELGA. Den romerske hærs historie og virkning

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. Den romerske hærs historie og virkning

Forsvaret spiller en stadig større rolle i den danske offentlighed. Efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 har Forsvaret fået en opmærksomhed og en pengetilførsel, som det ikke har kendt i årtier. Med opmærksomheden og pengene følger dog også spørgsmål: Hvordan opbygger man en hær fra noget, der ligner bunden? Hvor stor en rolle skal Forsvaret spille i samfundet? Hvad sker der med et samfund, som er i krig?

 

I dette kursus undersøger vi spørgsmål som disse ved at fokusere på den romerske hærs historie og virkning. Ved analyser af litterære og materielle levn følger vi udviklingen af den romerske hær gennem tiden. Vi studerer strukturerne i de romerske legioner, vi tager med soldaterne i felten, og vi sporer hærens udbredelse af sprog og kultur i det enorme kejserrige.

 

Nyere forskning hjælper os med at placere den romerske hær i sociale, kulturelle og religiøse sammenhænge, og vi udforsker, hvordan senere tider har ladet sig inspirere af det romerske militær.

 

Kursuslitteraturen er på engelsk og dansk, og alle litterære kilder er oversat. Kurset er dermed åbent for enhver, der er nysgerrig på Romerriget og dets virkning på eftertiden.


OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Klassisk filologi: historie og metode (Græsk- og Latinstuderende, 4. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.

Grundbog: Erdkamp, P. (ed.) 2007. A Companion to the Roman Army, Wiley Blackwell.

Litterære kilder (i oversættelse): Polybios, Cæsar, Sallust, Livius, Tacitus, m.fl.

Forudsætter tilmelding til:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Klassisk filologi: historie og metode (Græsk- og Latinstuderende, 4. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Holdundervisning / forelæsninger / øvelser /ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Klassisk filologi: historie og metode (Græsk- og Latinstuderende, 4. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.

Kriterier for bedømmelse

Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Klassisk filologi: historie og metode (Græsk- og Latinstuderende, 4. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.