HLIK0009FU Aflyst INDO; Indoiransk og græsk sproghistorie

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

History of the Indo-Iranian and Greek Languages

Uddannelse

Lingvistik med specialisering i indoeuropæisk

Kursusindhold

Studerende lærer at oversætte en given oldgræsk og indoiransk tekst og at analysere den synkront såvel som diakront på et tidssvarende videnskabeligt niveau. Den studerende lærer desuden selvstændigt at afgrænse, undersøge og behandle diakrone/komparative emner inden for oldgræsk og indoiransk på forsvarligt videnskabeligt niveau.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Kandidatuddannelse i Lingvistik:

2019-ordningen
2018-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen (Lingvistik)

 

Du finder studieordningerne her.

Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser
og øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave.