HLIK0009FU INDO; Indoiransk og græsk sproghistorie

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

History of the Indo-Iranian and Greek Languages

Uddannelse

Indoeuropæisk

Kursusindhold

Studerende lærer at oversætte en given oldgræsk og indoiransk tekst og at analysere den synkront såvel som diakront på et tidssvarende videnskabeligt niveau. Den studerende lærer desuden selvstændigt at afgrænse, undersøge og behandle diakrone/komparative emner inden for oldgræsk og indoiransk på forsvarligt videnskabeligt niveau.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser: 

2019-ordningen (Lingvistik)

2018-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Lingvistik)

2015-ordningen (Indoeuropæisk)

KA-tilvalg
2019-ordningen (Lingvistik)


Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk.

 

Det forudsættes, at de studerende har græsk propædeutik eller tilsvarende, når de tager Indoiransk og græsk sproghistorie.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave