HIVK03571U Kommunikation og kulturformidling, Profil i kulturformidling

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Communication and Dissemination of Culture

Kursusindhold

Modulet undersøger og diskuterer forskellige former for innovativ kulturformidling, der knytter sig til kultursektoren og dens institutioner. Feltet spænder fra diskussioner om kommunikationprocesser, formidlings- og kulturbegreber hen til kulturpolitiske initiativer til fremme af kulturelle entreprenører og netværk. Rammer for denne diskussion kan være deltagelseskulturer, kulturformidling, kulturelle budskaber formidlet i webmediet, betingelser af formidling og kommunikation i interkulturelle kontekster eller retorikken i analysen af formidlings- og kommunikationsprocesser. Der skal reflekteres over sprogets rolle i formidling og kommunikation, kommunikations- og kulturteorier samt formidlingens rolle i en nutidig kontekst

Målbeskrivelser

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonsterer:

Viden om og forståelse af

 • Kommunikations- og formidlingsteorier og deres implikationer for kulturformidling
 • Forskellige former for innovativ kulturformidling, der knytter sig til kultur-sektoren
 • Formidlingsmæssige potentialer i tilknytning brugerinddragelse, etablering af netværk og entreprenørskab. 

 

Færdigheder i at

 • Analysere den samfundsmæssige og kulturelle baggrund for kulturformid-lingsinitiativer
 • analysere specifikke, herunder særligt digitale, formidlingsprojekter
 • Anvende relevante teorier til at planlægge, udføre og vurdere forskellige former for kulturformidling.

 

Kompetencer til at

 • På et videnskabeligt-metodisk grundlag udarbejde selvstændige analyser og vurderinger af konkrete eksempler på kulturformidling
 • Udvikle strategier for innovativ formidling i kultursektoren
 • Udføre forskellige former for formidlings- og/eller kommunikationsinitiativer.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Fink, H. (1988). Et hyperkomplekst begreb: Kultur, kulturbegreb og kulturrelativisme I. In H. Hauge, & H. Horstbøll (Eds.), Kulturbegrebets kulturhistorie (pp. 9-23). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
 • Gulbrandsen, I. T., & Just, S. N. (2016). Strategizing communication, theory and practice. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Hjørdis Brandrup Kortbek, Charlotte Præstegaard Schwartz, Anne Scott Sørensen, & Mette Thobo-Carlsen. (2016). The participatory agenda - A post-critical, anticipatory intervention. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, (01), 19–35. 
 • Sorin, G. S., & Sessions, L. A. (2015). Case studies in cultural entrepreneurship, how to create relevant and sustainable institutions. Lanham: Rowman & Littlefield.
Holdundervisning, gruppearbejde, workshop, oplæg og evt. ekskursioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Eksamensforberedelse
 • 234,8
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 410,8
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamensprog: Dansk
Omfang: 16-20 normalsider for en individuel besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2021

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, August 2021