HHIB05783U HIS 78. Udvalgte problemstillinger fra Danmarks historie i det 19. og 20. århundrede

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 78. Udvalgte problemstillinger fra Danmarks historie i det 19. og 20. århundrede

Uddannelse

Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Bachelorprojekt (HHIB00781E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2025

HIS 78. Udvalgte problemstillinger fra Danmarks historie i det 19. og 20. århundrede
Vi gennemgår en række centrale problemkomplekser, der i forskningen har været genstand for diskussion og kontrovers, som f.eks. Guldalderen, det slesvigske spørgsmål, Junigrundloven, forfatningskampen, Systemskiftet, Påskekrisen, samarbejdspolitikken, velfærdsstaten, Den kolde Krig og Murens fald. Der er i høj grad mulighed for, at de studerende kan få indflydelse på kursets indhold.

- M.F. Jensen, J.F. Møller og N.W. Olesen: Reformation, enevælde og demokrati. Historien om Danmark bd. 2. Gads Forlag.

Den studerende kan tilmelde sig bachelorprojektet, når 120 ECTS på uddannelsen, inkl. evt. tilvalg, er bestået.
Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 191
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • I alt
 • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse