HHIB05734U HIS 73. Fra besættelse til blokpolitik. Danmarks overgang fra besat land

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 73. Fra besættelse til blokpolitik. Danmarks overgang fra besat land

Uddannelse

Område 2: arkivkundskab med håndskriftlæsning og forskningsområde (HHIB00731E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2025

HIS 73. Fra besættelse til blokpolitik. Danmarks overgang fra besat land

Hvad var Danmarks overlevelsesstrategi fra overgangen fra krig til fred efter Anden Verdenskrig – og hvordan sikredes den videre? Var besættelsen blot en parentes i historien, eller satte den spor i relation til den retning, som Danmark tog efter 1945? Hvad kendetegnede Danmarks kurs under Den Kolde Krig fra 1948 til 1962? Dette kursus vil stille skarpt på den danske vej igennem udenrigspolitiske, sikkerhedspolitiske og handelspolitiske spørgsmål i perioden. Vi læser og arbejder med den nyeste forskning på feltet. Dette kommer til at udgøre fundamentet for jeres arbejde med kilderne. Kurset vil have særligt fokus på, at I skal arbejde med arkivalierne fra denne del af historien. Vi vil derfor også læse pensum med særligt blik på at udpege områder, som vil være velegnet til jeres kildestudier og opgaver. Der vil derfor være rige muligheder for at arbejde med kilder fra besættelsen, overgang til fred og Den Kolde Krig Det bliver jeres opgave på baggrund af kildestudier at udrede, hvordan nøgleaktørerne forholdt sig til tidens udfordringer og trusler. I kurset indgår der ’kildepakker’ men I vil også få udførlig vejledning i selv at finde vej og lære at bruge Rigsarkivets samling. En unik viden, som du får gavn af fremover.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset historisk forskningsområde. Se lektionskatalog.

- Dansk udenrigspolitiks historie, bd. 5: Torsten Borring Olesen og Poul Villaume: ”I blokopdelingens tegn 1945-1972”.
Den kan købes som e-bog til 49,95 kr. via Bog & Ide

Anden grundbog er:
- Danmark under den kolde krig - Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991, 2005, bd I.

Holdundervisning / øvelser / ekskursioner
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62,5
 • I alt
 • 196,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfoliobestemmelser: Der skal skrives en 8-10 siders opgave. Denne opgave indgår i portfolio med forskningsområdet.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved to eksaminatorer. I den samlede bedømmelse vægtes de dele af portfolien, der vedrører Område 2, 60 % og de dele, der vedrører forskningsområdet, 40 %.
Kriterier for bedømmelse