HHIB02692U HIS 69. McCarthyismen i perspektiv

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 69. McCarthyismen i perspektiv

Uddannelse

Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2022

HIS 69. McCarthyismen i perspektiv
McCarthyismen er opkaldt efter den amerikanske senator Joseph McCarthy og er betegnelsen for den periode i begyndelsen af den kolde krig, hvor kommunistforfølgelserne i USA kulminerede. Historikerne har diskuteret, om begivenhederne skyldtes folkeligt paranoia, undertrykkelse af progressive, eliternes magtkampe eller bureaukratiske interesser. Siden afslutningen af den kolde krig har åbningen af de russiske og amerikanske arkiver vist, at der var en omfattende kommunistisk infiltration og spionage i USA i 1930erne og 1940erne. Dette har givet anledning til en fornyet debat om McCarthyismen, som nogle nu ser som en reaktion på en reel fare. Vi vil se på de forskellige tilgange til fænomenet, som også vil blive belyst i et større perspektiv: Historien om politisk undertrykkelse i USA siden Alien and Sedition Acts 1792; McCarthyismen indenfor kultur, underholdning og uddannelse; udgrænsning af ’unamericans’ som et led i konstruktionen af nationalisme (’Americanism’); kommunistfrygten som konspirationsteori; McCarthyismen som et led i den konservative bevægelses udvikling henimod populisme; og komparation mellem Stalins udrensninger og McCarthismen.

Uddrag af litteratur, artikler og kilder (vil blive oplyst ved semesterstart.

Holdundervisning / forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse