HHIB00581U  HIS 58. Kult og bystat i antikkens Grækenland

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

HIS 58. Kult og bystat i antikkens Grækenland

Uddannelse

Historie 
Modul 4A:
Kulturel afstand og historisk forståelse (Område 4) (HHIB00581E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

 

 

Kursusindhold

Modul 4a: Kulturel afstand og historisk forståelse (Område 4) (4. semester)
HIS 58. Kult og bystat i antikkens Grækenland
I de antikke græske bystater spillede kult en helt central rolle i samfundslivet. Det er kursets formål at udforske dette tema, både hvad angår selve indretningen af bystaternes kultur og diskussioner af, hvordan kult i den videnskabelige litteratur gennem tiden har været definerende for fortolkninger af bystaternes opståen og indretning. Som introduktion til hvordan man selvstændigt kan arbejde med temaer inden for denne periode, vil undervisningen indeholde præsentationer af forskellige kildetyper relevante for studiet af antikkens historie. I denne forbindelse ikke mindst indskrifter.

Kurset bliver indledt med en oversigt over periodens historie fra ca. 800 til 300 f.v.t.

Semesterlitteraturen vil for en stor dels vekommende bestå af værker, som kan tilgås som e-bøger via REX, og som man vil kunne linke til fra Absalon.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Holdundervisning / seminar
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2013).

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5