HHIB00581U HIS 58. Det anglo-normanniske England, ca. 1066-1250

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

HIS 58. Det anglo-normanniske England, ca. 1066-1250

Uddannelse

Historie 
Modul 4A:
Kulturel afstand og historisk forståelse (Område 4) (HHIB00581E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

 

 

Kursusindhold

Modul 4a: Kulturel afstand og historisk forståelse (Område 4) (4. semester)
HIS 58. Det anglo-normanniske England, ca. 1066-1250
I 1066 erobrede hertug Vilhelm II af Normandiet England. England blev hermed underlagt fremmede herskeres dominans og kultur, og i løbet af de næste århundreder gennemgik det engelske samfund en række massive transformationer bl.a. som følge af denne begivenhed. Set med nutidens øjne fremstår de middelalderlige samfund som eksotiske, anderledes og excentriske. På dette kursus bringer vi det anglo-normanniske samfund i højmiddelalderen i spil som et case-studie i denne anderledeshed; men vi ser også på idéer, koncepter og begivenheder fra denne periode, hvis betydning og langtrækkende konsekvenser sprænger den middelalderlige kronologiske ramme. Vi vil bl.a. beskæftige os med køn, kosmologi og religion samt erobring og militær ekspansion, og vi vil se på idéer om politik og styreformer, om livets mening og om middelalderkirkens rolle i samfundet.

Som grundbog vil vi anvende Robert Bartlett, England Under the Norman and Angevin Kings 1075-1225 (Oxford: Oxford University Press 2000). Supplerende læsning vil omfatte forskellige forskningsartikler og uddrag af primærkilder fra perioden, herunder især krøniker og breve.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Holdundervisning / seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 175
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 388,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2013).

Kriterier for bedømmelse