HDAK0010EU  DAN; Dansk som andetsprog: Elevsprogsbeskrivelse

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Learner Language Analysis

Uddannelse

Dansk som andet- og fremmedsprog

Kursusindhold

Kurset giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Målbeskrivelser

Faglige mål for KA-studerende

Eksaminanden kan:

 • beherske emnekursets begrebsdannelser og bruge dem nuanceret og præcist 
 • redegøre for centrale teorier og metoder inden for emnet og diskutere dem selvstændigt 
 • anvende emnekursets analytiske værktøjer sikkert og præcist på relevant materiale.


Faglige mål for BA-studerende

Eksaminanden kan:

 • analysere, forklare og vurdere sproglige træk i dansk som andet- og fremmedsprog i tale og skrift.
   

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:


Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2015-ordningen
 

KA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2019-ordningen
 

BA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
Der undervises tirsdage 9-12 i lokale 24.4.11.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5