NMAA09014U Sandsynlighedsregning og statistik (SS)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Probability Theory and Statistics (SS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheroruddannelsen i fysik
Bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Kandidatuddannelsen i datalogi med sidefag

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til sandsynlighedsregning og statistik og omfatter følgende emner:

 • Stokastiske variable og deres sandsynlighedsfordelinger.
 • Diskrete og kontinuerte fordelinger.
 • Middelværdi og varians.
 • Simultane og marginale fordelinger.
 • Stokastisk uafhængighed.
 • Estimation.
 • Hypotesetest og konfidensintervaller.
 • Lineær regression.
 • Introduktion til det statistiske programsystem R.
Målbeskrivelser

Viden:

 • Forståelse af fordelingsbegrebet.
 • Forståelse af sandsynlighedsfunktioner og tætheder i en og to dimensioner, middelværdi og varians.
 • Forståelse af marginale og simultane fordelinger.
 • Forståelse for de statistiske grundbegreber (estimation, konfidensinterval, test, lineær regression).


Færdigheder:

 • Beregne sandsynligheder og betingede sandsynligheder vha. de basale definitioner og regneregler.
 • Gennemføre beregninger vedr. marginale, simultane og betingede sandsynligheder, middelværdi og varians.
 • Gennemføre estimation, beregne konfidensintervaller og udføre tester.
 • Gennemføre estimation i R.


Kompetencer:

 • Oversætte oplysninger givet som tekst om sandsynligheder og eksperimenter til det relevante matematiske formelsprog.
 • Gennemføre statistiske operationer i R.
 • Opstille simple statiske modeller (herunder lineære modeller), kunne vurdere deres relevans for at afklare konkrete videnskabelige spørgsmål, og kunne kvantificere usikkerheder om konklusionerne.

 

Publiceres på absalon inden kursets start.

Introduktion til matematik (MatIntro)
4 timers forelæsning, 4 timers øvelser om ugen i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 121
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamensforberedelse
 • 25
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig

Skriftlig: Gruppe opgaver.

Mundtlig: Mulighed for at få uddybet skriftlig feedback, samt ved aktiv deltagelse i øvelsestimer.

 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
De studerende skal bruge computer med R til eksamen.

Gælder kun for blok 3:
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav for at deltage at obligatoriske gruppeopgaverne (op til tre personer) er godkendt og gyldigt (der er to obligatoriske gruppeopgaver).

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt


Gælder kun for blok 3:
Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær.

Det er et krav for at deltage i reeeksamen at kursets obligatoriske opgaverne er godkendt og gyldige.

Hvis opgaverne ikke blev godkendt i det ordinære kursusforløb, kan de genafleveres i revideret form, senest tre uger før første dag i reeksamensperioden.

Hvis der er ti eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til 30 min. mundtlig eksamen uden forberedelse og uden hjælpemidler.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.