TTEAKKFGTU  KA Kernefag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Eksil og hjemkomst i GT

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Exile and Return in the OT

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

En undersøgelse af eksil- og hjemkomstmotiver i Det Gamle Testamente med udgangspunkt i udvalgte centrale hebraiske tekster og med fokus på forholdet imellem historisk beskrivelse, kollektiv erindring og teologisk metaforik

Målbeskrivelser

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte GT-tekster set inden for en overordnet gammeltestamentlig problemstilling med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (jf. KAN-studieordningen § 2.4.2)

 

Læringsformer

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

Peter R. Ackroyd, Exile and Restoration: A Study of Hebrew Thought of the Sixth Century B.C., Westminster press 1968

Anne K. Gudme og Ingrid Hjem (red.), Myths of Exile: History and Metaphor in the Hebrew Bible, Routledge

(detaljeret litteraturliste vil blive offentliggjort på Absalon/Canvas)

Se studieordningen
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Sommereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56