TTEAKHVBAU Valgfag: Kirkehistorie: Kammerets teologi (1500-1675)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

The Theology of the Chamber

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Opfordringen i Mt 6.6: ”Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte” er central for tidlig moderne fromhed. Prædikener, katekismer, bønnebøger og portrætter er optagede af kammeret som det sted, hvor mennesket er i enrum med Gud gennem bøn, læsning eller anden form for fordybelse. På den ene side er kammeret et privat og personligt sted, og det, der sker der, angår kun Gud og den enkelte. På den anden side giver både billeder og tekster konstant adgang til dette særlige rum.

 

Hvad skal der ske i kammeret? Hvordan repræsenteres det? Og hvordan ansporer forskellige genrer den troende til at gå derind? Det er nogle af de spørgsmål, vi på kurset vil søge at besvare gennem studier af tidlig moderne kilder på engelsk, tysk og dansk. Vi vil undersøge kildernes fremstilling af kammeret og den teologi, der knytter sig til det, samt kammerets plads i almene beskrivelser af ”hverdagens tro” såvel som mere radikale fromhedsformer. Vi fokuserer på kammeret som et paradigmatisk teologisk sted, men inddrager også perspektiver vedrørende konkrete kamre og deres indretning. Kildematerialet vil omfatte tekster af bl.a. Luther og Joseph Hall, derudover vil vi arbejde med danske prædikener og puritanernes begreb om closet-duty.

Målbeskrivelser

Se studieordningen

Martin, J. & A. Ryrie (eds). Private and Domestic Devotion in Early Modern Britain (Farnham 2012)

Meakin, H.L., The Painted Closet of Lady Anne Bacon Drury (Abingdon 2013)

Rambuss, R., Closet Devotions (Durham og London 1998), s., 103-35

van Ingen, F. & C.N. Moore (eds). Gebetsliteratur der Frühen Neuzeit als Hausfrömmigkeit (Wiesba den 2001)

Se studieordningen
Kurset er fokuseret på nærlæsning af kilder med udblik til kirkehistorisk kontekst, teologiske positioner og fromhedsstrømninger. Kurset udbydes i tilknytning til den forskning, der foregår ved Centre for Privacy Studies, og for studerende, der har interesse i det, vil det være muligt at knytte arbejdet på kurset til Centerets aktiviteter i form af seminardeltagelse o.l.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 122
 • I alt
 • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Vintereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her