TTEAERVBAU Valgfag: Etik og Religionsfilosofi: Introduktion til Kierkegaards forfatterskab

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

An Introduction to Kierkegaards' Authorship

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAERVBAU

Kandidatstuderende tilmeldes: TTEAKVER5U

Kursusindhold

Søren Kierkegaard forstod sit forfatterskab som en "Totalitet" og forud­satte stiltiende, at hans læser forholdt sig til hans værker som én lang tekst med sin egen udviklingslinje. At læse Kierkegaard ’på langs’ skærper ikke blot sansen for den tematiske kontinuitet i flere af forfat­terskabets problemstillinger, men foranlediger også en refleksion over de nybrud, forskyd­ninger og radikaliseringer, som kendetegner forfatterskabet. Gennem en række tekstnære læsninger af udvalgte hovedværker vil kurset dels præsentere grund­begreber og bærende problemstillinger i forfatterskabet, dels holde et vågent øje med billedbrug, meta­forer, allegorier og andet figurativt materiel, der indgår i det fletværk af manipulation, bedrag og forførelse, som ifølge Kierkegaard gør sig gældende i forfatterskabets teolo­giske strategi. Kurset er tværfagligt og henvender sig altså til flere faggrupper, der erfarings­mæs­sigt supplerer hinanden fortrinligt.

 

Foreløbig litteraturliste: Introduktion til Kierkegaards forfatterskab

 

Primærlitteratur

 

Enten—Eller: »Diapsalmata«, SKS, bd. 2, s. 25-52; SV3 bd. 2, s. 21-44. (27)

 

Enten—Eller: »Forord«, SKS, bd. 2, s. 9-22; SV3, bd. 2, s. 9-20. (13)

             

Enten—Eller: »Forførerens Dagbog«, SKS, bd. 2, s. 291-323; SV3, bd. 2, s. 279-309. (32)

 

Enten—Eller: »Ligevægten mellem det Æsthetiske og det Ethiske i Per­son­lighedens Udarbeidelse«, SKS, bd. 3, s. 234-261; SV3, bd. 3, s. 227-253. (27)

 

Frygt og Bæven: ”Forord” og ”Stemning”, SKS, bd. 4, s. 100-111; SV3, bd. 5, s. 8-16. (11)

             

Frygt og Bæven: ”Lovtale over Abraham”, SKS, bd. 4, s. 112-119; SV3, bd. 5, s. 17-24. (7)

Gjentagelsen, SKS 4, s. 50-86; SV3, bd. 5, s. 155-186. (36)

 

Philosophiske Smuler, SKS 4, s. 218-242; SV3, bd. 6, s. 13-37. (24)

 

Begrebet Angest, SKS 4, s. 347-360; 420-437; SV3, bd. 6, s. 135-148; 202-219. (30)

             

ForordSKS 4, s. 465-478; SV3, bd. 5, s. 195-208. (13)

 

"In vino veritas", SKS 6, s. 7-26; 66-84; SV3, bd. 7, s. 5-24; 62-80 (36).

 

Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift, SKS 7, s. 73-80; 114-120; 121-148; 274-304; 320-328. SV3, bd. 9, s. 63-69; 101-106; 107-132; SV3 bd. 10, s. 9-37; 51-59. (7; 6; 27; 30; 8)

 

Kjerlighedens Gjerninger: »Du skal elske Næsten«, SKS, bd. 9, s. 51-67; SV3, bd. 12, s. 49-64. »Kjerligheden opbygger«, SKS, bd. 9, s. 212-226; SV3, bd. 12, s. 200-217. (16).

 

Indøvelse i Christendom, SKS, bd. 12, s. 170-197; SV3, bd. 16, s. 162-188. (26)

 

”Synderinden” fra Tre Taler ved Altergangen om Fredagen, bd. 11, s. 273-280; SV3, bd. 14, s. 193-199. (6)

 

Sygdommen til Døden,SKS, bd. 11, s. 145-181; SV3, bd. 15, s. 87-121. (36)

 

Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed,SV3, bd. 18, s. 104-131. (27)

 

 

Sekundærlitteratur (ikke alfabetisk ordnet, men efter de enkelte undervisningsgange)

 

Villy Sørensen: Sørensen om Kierkegaard. Villy Sørensens udvalgte artikler om Søren Kierkegaard (red. Gert Posselt), København: Gyldendal 2007, s. 57- 91 »Enten-Eller« (34)

 

Kresten Nordentoft: Kierkegaards psykologi, 1972, s. 397-412. (15)

 

Mark C. Taylor: Kierkegaards Pseudonymous Authoship. A Study of Time and the Self, Princeton: Princeton University Press 1975, s. 127-156 »The Aesthetic Stage of Existence« (29)

 

Joakim Garff: »Forførerens forførelse« i Sprog og forførelse. Om sandhed og løgn i religion og politik, litteratur og filosofi (red. Povl Götke), Frederiksberg, Forlaget Alfa: 2008, s. 178-199. (21)

 

Johan de Mylius: Myte og roman, Myte og roman. H.C. Andersens romaner mellem romantik og realisme. En traditionshistorisk undersøgelse, København: Gyldendal 1981, s. 238-252 (18)

 

Lasse Horne Kjældgaard: Mellemhverandre. Tableau og fortælling i Søren Kierkegaards pseudonyme skrifter, Hellerup: Forlaget Spring 2001, s. 87-111 (24)

 

Johan de Mylius: »Skygger. Det skjulte sprog i Søren Kierkegaards Gjentagelsen« i Litteraturbilleder.Æstetiske udflugter i litteraturen fra Søren Kierkegaard til Karen Blixen, Odense 1988, s. 9-35. (26)

 

Flemming Harrits: ”Invers. Om Gjentagelsen i Søren Kierkegaards Forfatter-Virksomhed” i Experimenter. Læsninger i Søren Kierkegaards Forfatterskab, (red. Ole Egeberg), Århus 1993, s. 9-38 (29)

 

Arne Grøn: Begrebet Angst, København: Gyldendal 1995, s. 69-88; 108-137 (48)

 

Bo Kampmann Walther: ”Stadier paa Livets Vei læst af Bo Kampmann Walther” i Den Udødelige. Kierkegaard læst værk for værk, København: C.A. Reitzels Forlag 2005, s. 183-194. (11)

 

Tonny Aagaard Olesen: ”Forord læst af Tonny Aagaard Olesen” i Den Udødelige. Kierkegaard læst værk for værk, København: C.A. Reitzels Forlag 2005, s. 139-152. (13)

 

Finn Frandsen: ”Kierkegaards paratekst” i Denne slyngelagtige Eftertid (red. Finn Frandsen & Ole Morsing), bd. 2, Århus: Slagmarks Skyttegravsserie 1995, s. 367-385. (18)

 

Arne Grøn: ”Kærlighedens gerninger og anerkendelsens dialektik” i Dansk Teologisk Tidsskrift, 54. årg. 1991, s. 261-270. (9)

 

Kresten Nordentoft: Kierkegaards psykologi, 1972, s. 461-492. (31)

 

Joakim Garff: »Kierkegaards billeddannelsesroman – om at mime det sublime« i Geni og apostel. Litteratur og teologi. Tilegnet Doris Ottesen på 60-års dagen (red. David Bugge) Anis, Kbh. 2006, s. 11-27. (16)

 

George Pattison: Kierkegaard: The Aesthetic and the Religious. From the Magic Theatre to the Crucifixion of the Image, Hong Kong, 1992, s. 174-188. (14)

 

Pia Søltoft: ”Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen læst af Pia Søltoft” i Den Udødelige. Kierkegaard læst værk for værk, København: C.A. Reitzels Forlag 2005, s. 289-302. (13)

 

Jacob Bøggild: ”’Naar Poesien i Sandhed skal falde’ – om Søren Kierkegaards Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen” i Dansk Teologisk Tidsskrift 1/2002, Frederiksberg 2002.

 

Arne Grøn: »Problemet subjektivitet« i Denne slyngelagtige Eftertid (red. Finn Frandsen & Ole Morsing), bd. 1, Århus: Slagmarks Skyttegravsserie 1995, s. 123-137. (14)

 

Joakim Garff: ”Om min Forfatter-Virksomhed & Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed læst af Joakim Garff” i Den Udødelige: Kierkegaard læst værk for værk, København: C.A. Reitzels Forlag 2005, s. 363-380.

Se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 122
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Sommereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen
Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen
Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning
Link til studieordningerne – klik her