TTEAER021U  Valgfag: Dannelse og identitetsdannelse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Formation and identity formation

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Kierkegaard anvender begrebet dannelse inden for en bred be­tyd­­nings­­­vifte, der spænder fra den gængse definition af dannelse som sædelære, deko­­rum og intellek­tuelt bered­skab til langt mere spe­cia­li­serede bestemmelser vedrørende selvforholdets udformning og fuldbyrdelse. Kurset vil ind­­kredse dannelsesbegrebets mangfoldige former og forvand­linger i Kierkegaards værk og godtgøre dets betydning for forståelsen af hans anliggende. Dette sker for at kunne konkretisere det produktive mel­­­lem­­værende og det polemiske ude­stående, som Kier­kegaard har med dannelseskultu­ren i almindelighed og med dannelses­romanen i særdeles­hed.

Udvalgte partier af Kierkegaards værker læses i forlæn­gelse af hinanden og analyseres i lyset af dannelses­romanens humane værdisæt og dens topologi (hjemme–hjemløshed–hjem) og under inddragelse af begreber som individua­tion, narrativ iden­titet, receptivitet, autonomi og myndighed. Kurset gør som Kierkegaard: krydser de traditionelle faggrænser mellem teologi, filosofi, litteratur, psykologi og sociologi og henvender sig derfor forskellige faggrupper, der erfaringsmæssigt supplerer hinanden fortrinligt.

Udførlig under­vis­nings­­plan med littera­turliste udleveres til deltagerne første undervisnings­gang, den 05.02.18

Se studieordningen
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Eksamensperiode

Sommereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 30
  • I alt
  • 30