SVEBXXXXXE Veterinær anatomi og fysiologi - integreret eksamen SVEB13028E/SVEB13029E

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Veterinary Anatomy and Physiology - exam

Uddannelse

Bacheloruddannelse i veterinærmedicin - obligatorisk

Samlet eksamination af kurserne SVEB130019U Veterinærmedicinsk Anatomi og Fysiologi del 7,5 ECTS og SVEB130020U Veterinærmedicinsk Anatomi og Fysiologi del 2 15 ECTS
Arbejdsbelastning fremgår af kursusbeskrivelserne.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 200,25
 • Eksamen
 • 6
 • I alt
 • 206,25

Se kursusbeskrivelserne SVEB13019U Veterinær Anatomi og Fysiologi del 1 og SVEB13020U Veterinær Anatomi og Fysiologi del 2

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, SVEB13028E 4 ECTS Anatomi 2 timer med opsyn.
Skriftlig stedprøve, SVEB13029E 3,5 ECTS Fysiologi 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Anatomi: Praktisk skriftlig stationsbaseret prøve 2 timer på Instituttet (4.0 ECTS). Den praktisk skriftlige prøve arrangeres i form af fremlagte præparater og øvelses-materiale med tilhørende spørgsmål samt mindre essay lignende opgaver (stationer).
Fysiologi: Teoretisk Skriftlig prøve, 4 timer afvikles ved KU-eksamenshus (3.5 ECTS)
Eksaminerne afholdes over to dage.

Anatomi og fysiologi skal hver især bestås som selvstændige eksaminer.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: Bachelor i veterinærmedicin - KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Beherske huspattedyrenes makroskopiske anatomi, fysiologi, specielle histologi og almene embryologi og relatere denne viden til det levende dyrs normal funktion.
 • Redegøre for husdyrenes basale topografiske anatomi.

 

Færdigheder

 • Forstå og anvende veterinær anatomisk (latin/græsk/dansk) nomenklatur og fysiologiske veterinær-medicinske betegnelser
 • Identificere basale anatomiske strukturer og anatomiske og fysiologiske sammenhænge vedrørende det perifere nervesystem
 • Identificere detaljerede strukturer og funktioner vedrørende bevægeapparatet og sætte disse i relation til deres funktioner i det levende dyr
 • Identificere, huske og anvende almene og kvantitative fysiologiske principper
 • Beskrive samspillet mellem organer og organsystemer
 • Beskrive organismens basale reaktioner på en række udefrakommende påvirkninger samt organismes adaptation til ændrede vilkår
 • Beskrive omsætningen af hovednæringsstoffer, vitaminer og mineraler
 • Beregne og/eller estimere fysiologiske størrelser
 • Anvende praktisk og teoretisk viden om makroskopisk anatomi, speciel histologi og speciel embryologi, herunder erfaring med dissektion og mikroskopi, som baggrund for at kunne genkende huspattedyrenes organer samt relevante dele deraf og orientere dem topografisk
 • Læse og forstå anatomiske beskrivelser 
 • Beskrive de overordnede forhold vedrørende huspattedyrenes specielle embryologi og relatere disse til det udvoksede dyrs anatomi og fysiologi
 • Identificere detaljerede anatomiske (makroskopiske og histologiske) og fysiologiske forhold vedrørende hud og hudmodifikationer, fordøjelsessystemet, respirationssystemet, urogenitalsystemet, inkluderende placenta, og endokrine organer samt tilhørende aspekter af karsystemet, nervesystemet og immunsystemet og sætte disse i relation til det levende dyrs normale funktion
 • Beskrive samspillet mellem organer og organsystemer 
 • Beskrive homeostaser og kompensatoriske mekanismer i forbindelse med de vigtigste organsystemer
 • Vurdere om organers og organsystemers funktion i en given tilstand afviger fra det normale
 • Beskrive organismens reaktion på en række udefra kommende påvirkninger samt organismens adaptation til ændrede vilkår
 • Beskrive de basale fysiologiske muligheder for f.eks. ad farmakologisk vej at påvirke organers og organsystemers regulering og funktion