SVEB13031U Speciel patologi og fjerkræsygdomme -Teori

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Special Pathology and Poultry Diseases - Theory

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset indeholder fire elementer:

1. Praktisk øvelseskursus, hvor den studerende bl.a. deltager i den daglige sektion af huspattedyr og fjerkræ, organpræparation og –undersøgelse samt for speciel patologi histopatologisk udredning og diagnostik på præparater af udvalgte læsioner.

2. Teoretisk undervisning i sygdomme og læsioner i celler, væv, organer og organsystemer hos huspattedyr, omfattende bl.a. teoretisk gennemgang baseret på organsystemer og case-baseret undervisning.

3. Teoretiske øvelser, hvor den studerende eksponeres for en bred vifte af makroskopiske læsioner i forskellige væv og organer fra huspattedyr. Undervisningen er fototekbaseret (en samling af fagrelaterede billeder med et udvalg af læsionstyper hos de forskellige dyrearter).

4. For fjerkræsygdomme gælder endvidere, at undervisningen omfatter produktionens opbygning, velfærdsproblematikker, relevant lovgivning, miljø- og ernæringsbetingede sygdomme, infektionssygdomme og organlidelser hos erhvervsfjerkræ, herunder specielt høns. Undervisningen omfatter endvidere bekæmpelses- og forebyggelsesstrategier.

Målbeskrivelser

Speciel patologi:
Hovedformålet med undervisningen er, at studerende skal at kunne udrede 1) årsager til patologiske forandringer, 2) de enkelte organsystemers reaktionsmønstre på beskadigelse, og 3) reaktionsmådernes morfologiske udtryk, makroskopisk såvel som histologisk, i relation til patofysiologiske mekanismer. Herigennem forventes den studerende at være i stand til at beskrive, diagnosticere, udrede og evaluere patologiske forandringer i celler, væv, organer og organsystemer.


Fjerkræsygdomme:
Hovedformålet er at give teoretisk og praktisk indførelse i forhold, der afspejler væsentlige arbejdsopgaver for dyrlæger, herunder fjerkræproduktionens infrastruktur, velfærd, relevant lovgivning, miljø- og ernæringsbetingede sygdomme, infektionssygdomme og organlidelser hos erhvervsfjerkræ, specielt hos høns. Hertil kommer endvidere bekæmpelses- og forebyggelsesstrategier.

Når kurset er færdigt, forventes den at studerende at kunne:

Viden:

 • Forklare patologiske forandringer og patoanatomisk diagnostik ved lovgivningsregulerede sygdomme hos huspattedyr og fjerkræ.
 • Bedømme og udrede patologiske forandringer i celler, væv, organer og organsystemer på såvel makroskopisk som mikroskopisk niveau for almindeligt forekommende sygdomme hos huspattedyr i Danmark.
 • Forklare baggrunden for og værdien af klassifikationen af sygdomme på patoanatomisk baggrund.
 • Redegøre for de væsentligste fjerkræsygdomme mht. ætiologi, epidemiologi, patogenese, klinik, patologi, diagnostik, behandling og profylakse.
 • Redegøre for populationens betydning i forhold til sygdomsudvikling og immunprofylakse hos fjerkræ.
 • Beskrive produktionsformers betydning i forhold til velfærd, sygdom, opdræt, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, kvalitetssikringsprogrammer og zoonoseforebyggelse i fjerkræhold.


Færdigheder:

 • Vurdere læsioner og reaktioner i celler, væv, organer og organsystemer hos huspattedyr på makroskopisk og mikroskopisk niveau med henblik på udredning af ætiologi/årsag, patogenese, komplikationer, differentialdiagnoser og patoanatomisk diagnostik.
 • Benytte det patoanatomiske fagsprog samt forklare sammenhængen mellem ætiologi og læsionstype.
 • Anvende metoder, principper og begreber inden for fjerkræsygdomme til at evaluere kliniske observationer og sektionsfund og ud fra disse og tilhørende, laboratoriefund og epidemiologiske data, foretage diagnosticering af sygdomme og udføre rådgivning, herunder opstille forslag til problemløsninger.


Kompetencer:

 Udrede grundlæggende forhold vedrørende læsioner og reaktioner i de enkelte organers celler og væv hos pattedyr og fjerkræ.

 • På baggrund af teoretisk viden at foreslå anvendelse af nye metoder.
 • Selvstændigt bedømme og strukturere egne læringsprocesser og tage ansvar for egen faglig udvikling med henblik på livslang læring.

Anbefalet litteratur:

Fjerkræsygdomme:

 1. M.Pattison, P.F. McMullin, J.M. Bradbury, 1)D.J. Alexander: Poultry Diseases, 6th edition, 2008
 2. Udleverede bilag


Speciel patologi:

 1. Necropsy - A Handbook and Atlas. Editor: Henrik Elvang Jensen, Biofolia, 2011.
 2. Pathologic Basis of Veterinary Diseases. 7th ed., J.F. Zachary. Mosby/Elsevier, 2022.
 3. Kødkontrol - Det Patoanatomiske Grundlag. H.E. Jensen, P.S. Leifsson, O.L. Nielsen, J.S. Agerholm & amp; T. Iburg. Biofolia, 2010. Enten den danske udgave eller den engelske Meat Inspection (samme forfattere og forlag), som er udkommet i 2017
 4. Udleverede Bilag

SVEB13025U Immunologi, Almen patologi og Patofysiologi
SVEB13026U Infektionsmikrobiologi
Forelæsninger/​teoretiske cases samt et praktisk øvelseskursus, hvor sektionsteknik samt tolkning af sektionsfund er de centrale elementer.
For speciel patologi indgår endvidere et kursus i tolkning af histopatologiske fund.
Kursus i sektionsteknik og histopatologi suppleres med e-læringskursus. Der etableres selvtestopgaver med henblik på check af færdigheder og viden opnået på kurser.

Forelæsninger og øvelser kan være spredt over alle ugens dage afhængig af tilgængeligheden af egne auditorier.

Fagets læringsmål bliver gjort tilgængeligt i elektronisk form.

Evalueringsmodel: Spørgeskema.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 63
 • Forberedelse (anslået)
 • 145,5
 • Praktiske øvelser
 • 51
 • E-læring
 • 25
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 288,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
10,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Der afholdes en skriftlig eksamen (teoretisk) på 4 timer ved KU-eksamenshus. Bedømmelsen af eksamen baseres på en helhedsvurdering.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Adgang til følgende elektroniske hjælpemidler udover standardhjælpemidlerne:

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Forklare patologiske forandringer og patoanatomisk diagnostik ved lovgivningsregulerede sygdomme hos huspattedyr og fjerkræ.
 • Forklare årsager, disponerende faktorer og komplikationer til almindeligt forekommende patologiske forandringer og tilstande hos danske huspattedyr samt deres morfologiske udtryk i organer og væv.
 • Forklare baggrunden for og værdien af klassifikationen af sygdomme på patoanatomisk baggrund.
 • Redegøre for de væsentligste fjerkræsygdomme mht. ætiologi, epidemiologi, patogenese, klinik, patologi, diagnostik, behandling og profylakse.

 •  

Færdigheder:

 • Bedømme og udrede patologiske forandringer i celler, væv, organer og organsystemer på såvel makroskopisk som mikroskopisk niveau for almindeligt forekommende sygdomme hos huspattedyr i Danmark.
 • Redegøre for populationens betydning i forhold til sygdomsudvikling og immunprofylakse hos fjerkræ.
 • Beskrive produktionsformers betydning i forhold til velfærd, sygdom, opdræt, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, kvalitetssikringsprogrammer og zoonoseforebyggelse i fjerkræhold.

 

Kompetencer:

 • Vurdere læsioner og reaktioner i celler, væv, organer og organsystemer hos huspattedyr på makroskopisk og mikroskopisk niveau med henblik på udredning af ætiologi/årsag, patogenese, komplikationer, differentialdiagnoser og patoanatomisk diagnostik.
 • Benytte det patoanatomiske fagsprog samt forklare sammenhængen mellem ætiologi og læsionstype.
 • Anvende metoder, principper og begreber inden for fjerkræsygdomme til at evaluere kliniske observationer og sektionsfund og ud fra disse og tilhørende, laboratoriefund og epidemiologiske data, foretage diagnosticering af sygdomme og udføre rådgivning, herunder opstille forslag til problemløsninger.